Natuur en landschap

Natuur en Landschap

We werken aan en streven naar een gezonde en gevarieerde soortenrijke natuur en een karakteristiek en klimaatproof landschap in Groningen, waarin grotere natuurgebieden en de natuur daarbuiten een netwerk vormen en onderling verbonden zijn. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen werken we met organisaties, overheden en bedrijven aan een inpassing die bestaande waarden en kwaliteiten intact laat. 

Wij:

  • Ondersteunen overheden bij de landschappelijke inpassing van energieprojecten.
  • Stimuleren en ontwikkelen projecten met en voor bewoners en beheerders die zich inzetten voor bloemrijke bermen.
  • Spannen ons in voor behoud van duisternis met de campagne Nacht van de Nacht.
  • Leveren (on)gevraagd inbreng in gemeentelijke en provinciale plannen en visies (zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen en ruimtelijke visies).
  • Coördineren het geluid van natuurorganisaties rondom stadsnatuur in de gemeente Groningen.