Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, op de door het door de directie gevoerde beleid en beheer en het functioneren van de directie. Daarnaast houdt zij zicht op beleidsvisies, het jaarlijkse werkplan, de begroting en de jaarrekening.

Download hier het reglement van de Raad van Toezicht