Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur

Het programma ‘Boer&Buur met Natuur’ is begin 2023 van start gegaan. Het programma is opgezet om boeren en buren te ondersteunen bij de overgang naar natuurinclusieve landbouw, door middel van kennisdeling en het wegnemen van obstakels. De Natuur en Milieufederaties en hun partners zijn in elke provincie aan de slag gegaan om twee samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving te selecteren. In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen.

Ommeland, Mixed Areas en Natuur en Milieufederatie Groningen zetten handtekening onder samenwerking voor Boer&Buur met Natuur

 

 

Op 14 december trapten Boerderij Ommeland, Mixed Areas en de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) samen het project Boer&Buur met Natuur af bij de Fraeylemaborg in Slochteren. De komende 3,5 jaar ontvangen de twee coalities begeleiding bij de realisatie van hun plannen voor natuurinclusieve landbouw in samenwerking met omwonenden. Tijdens deze eerste kennismaking en werksessie werden de stappen in beeld gebracht die nodig zijn om de doelen van beide coalities te bereiken. Daarnaast werden ervaringen uitgewisseld, was er een gezellige borrel en zetten alle drie de partijen een handtekening onder de samenwerking voor de komende jaren. In heel Nederland vonden soortgelijke sessies plaats en gingen in totaal 24 coalities van start.

Mixed Areas
Mixed Areas is een initiatief van biologisch akkerbouwer Gert Noordhoff uit Bellingwolde en gebiedsregisseur Blauwestad en kunstenaar Marc van Zanten. Op een akker gelegen onder de Pieter Smitbrug die Blauwestad met Winschoten verbindt, werken ze op innovatieve wijze aan het verbeteren van de voormalige bouwgrond van Blauwestad. De grond is nu nog niet geschikt voor het telen van voedselgewassen. Door de wijze waarop er is gemaaid, is een landartproject verrezen, waarop iedereen die over de brug fietst prachtig zicht heeft.

CSA 
Eén van de doelen van Mixed Areas is om een Community Supported Agriculture (CSA) op te richten, waarbij inwoners een bijdrage betalen in ruil voor een deel van de groentes die er straks worden verbouwd. Maar behalve een CSA moet Mixed Areas een proeftuin en gemeenschap worden waar iedereen zich thuis voelt om kunst met alle zintuigen te ervaren en te creëren. Een plek die verschillende soorten mensen bij elkaar brengt en die verbindingen legt: tussen boer en buur, tussen Blauwestad, Winschoten en omliggende dorpen, tussen kunst en landbouw en tussen praktijk en wetenschap.

Boerderij Ommeland
Boerderij Ommeland in Thesinge wordt gerund door de broers Menko en Janko Oosterhuis. Onder de rook van Groningen hebben zij een akkerbouwbedrijf. Op hun land is al ruimte voor biodiversiteit en het bedrijf is in omschakeling naar een natuurinclusieve vorm van landbouw. Gelegen in de voortuin van de stad zien de broers kansen om veel actiever samen te werken met stadjers. Er wordt al aan een aantal ideeën gewerkt, zoals een coöperatief zonnepark. Ze zien graag meer leven op hun erf. De broers kunnen gewassen telen voor stadjers, maar stadjers zijn ook welkom om te komen boeren. Hoe de relatie tussen boer en buur precies moet worden vormgegeven wordt in dit project uitgewerkt.

Menko voedt de stad
In het groeiseizoen van 2024 brengt filmmaker Tom Tieman de zoektocht van Menko om zijn gewassen rechtstreeks te gaan telen voor de stad Groningen in beeld. Met de film willen  we samen met Menko onder andere de interactie tussen Stad & Boerderij Ommeland op gang brengen, stadjers inspireren en (de potentie van) het lokale voedselsysteem in beeld brengen. 

Berichten over Boer&Buur met Natuur

Waardevolle samenwerking tussen Boer en Buur

Hub Jongen, projectleider, benadrukt de waarde van deze samenwerking: ‘We zien dat boeren die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw vaak de hulp van burgers nodig hebben. Deze kunnen ondersteunen via de boodschappentas, met tijd, kennis en soms zelfs als investeerders. Met dit programma geven we een impuls aan de samenwerking tussen boer en buur. Door kennis en ervaringen te delen, netwerken te verbinden en te focussen op wat wel mogelijk is, bouwen we aan een beweging van onderop.’

In dit filmpje zie en hoor je meer over het project.

Samen in actie

In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen. De 24 coalities van boeren en buren kunnen samen investeren of samen in actie komen voor hun leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. ‘Boer&Buur met Natuur’ stimuleert, met de extra steun van de Nationale Postcode Loterij van 2 miljoen euro, deze groene boeren en actieve buren bij het versnellen van hun plannen en het wegnemen van belemmeringen.

Harmonie

Samen met 24 verschillende coalities van boeren en burgers zullen we werken aan essentiële vraagstukken, waaronder biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en de promotie van gezonde en diervriendelijke voeding. Dit initiatief toont aan dat de harmonie tussen boeren en natuur mogelijk is, terwijl het anderen inspireert om ook in actie te komen. Annie van de Pas, netwerkdirecteur van Natuur en Milieufederaties: ‘We brengen boeren en betrokken burgers dichter bij elkaar om duurzame voedselinitiatieven van onderop te realiseren. Wezenlijk natuurherstel en een goed perspectief voor boeren gaan daarin hand in hand.’,

24 coalities

Het hoofddoel van dit programma is groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen binnen hun provincie en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Elk van de in totaal 24 coalities is uniek en kent zijn eigen uitdagingen. De deelnemers kunnen met behulp van de tools die het programma biedt, gezamenlijk projectplannen ontwikkelen, de aard van hun samenwerking bepalen en beslissen welke aanvullende kennis ze willen inzetten via een ‘strippenkaart’. Deze kennis kan afkomstig zijn van collega-boeren, adviseurs of deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren, die al veel ervaring hebben met de overgang naar natuurinclusieve landbouw.

Dit alles startte 21 september in Weesp, waar betrokkenen vanuit onze federaties en partners samenkwamen bij De Groene Griffioen en Vers aan de Vecht. Twee prachtige locaties, die mooi laten zien hoe boer, buur en natuur zo samen kunnen werken dat het iedereen én de natuur ten goede komt.

Boer&Buur met Natuur is te volgen op Instagram, Facebook en via de landelijke website.

Tags:

“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik geloof daarom in coalities van denkers, doeners en makers die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen.”

Geert van der Veer, grondlegger van onder andere Herenboeren, Caring Farmers en Aardpeer

Vragen? Neem contact op met Jasper Tiemens

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr