Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur

Het programma ‘Boer&Buur met Natuur’ is begin 2023 van start gegaan. Het programma is opgezet om boeren en buren te ondersteunen bij de overgang naar natuurinclusieve landbouw, door middel van kennisdeling en het wegnemen van obstakels. De Natuur en Milieufederaties en hun partners zijn in elke provincie aan de slag gegaan om twee samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving te selecteren. In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen.

Veel mooie aanmeldingen

Hoewel de werving voor het landelijke project ‘Boer&Buur met Natuur’ pas eind september van start is gegaan, zijn er in deze korte tijd vijf aanmeldingen uit Groningen binnengekomen en ruim zestig in totaal. Een prachtig resultaat. Bij de aanmeldingen zitten veel mooie initiatieven met een grote diversiteit. Het varieert van melkveehouders en akkerbouwers in transitie tot een maaltijdtas met gezond lokaal voedsel voor armere wijken. En van gebiedsprocessen tot een hogeschool die natuurinclusief wil inkopen bij lokale boeren, naast uiteraard ook enkele lokaal gesteunde initiatieven (zogenaamde CSA-initiatieven waarbij CSA staat voor Community Supported Agriculture). De verdeling over de provincies is goed, met in elke provincie minimaal twee veelbelovende kandidaten.

Omdat er maar voor 24 initiatieven (twee per provincie) plaats is, moeten er nog heel wat moeilijke knopen worden doorgehakt. In de woorden van projectleider Hub Jongen: ‘een moeilijke klus vanwege de hoge kwaliteit van veel aanmeldingen’. Het streven is om 27 november de definitieve 24 coalities bekend te maken. De startbijeenkomst is 14 december. Uiteraard zullen we de circa 40 coalities die niet verkozen zijn ook betrekken bij de Boer&Boer beweging die we hiermee bouwen.

Waardevolle samenwerking tussen Boer en Buur

Hub Jongen, projectleider, benadrukt de waarde van deze samenwerking: ‘We zien dat boeren die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw vaak de hulp van burgers nodig hebben. Deze kunnen ondersteunen via de boodschappentas, met tijd, kennis en soms zelfs als investeerders. Met dit programma geven we een impuls aan de samenwerking tussen boer en buur. Door kennis en ervaringen te delen, netwerken te verbinden en te focussen op wat wel mogelijk is, bouwen we aan een beweging van onderop.’

In dit filmpje zie en hoor je meer over het project.

Samen in actie

In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen. De 24 coalities van boeren en buren kunnen samen investeren of samen in actie komen voor hun leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. ‘Boer&Buur met Natuur’ stimuleert, met de extra steun van de Nationale Postcode Loterij van 2 miljoen euro, deze groene boeren en actieve buren bij het versnellen van hun plannen en het wegnemen van belemmeringen.

Harmonie

Samen met 24 verschillende coalities van boeren en burgers zullen we werken aan essentiële vraagstukken, waaronder biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en de promotie van gezonde en diervriendelijke voeding. Dit initiatief toont aan dat de harmonie tussen boeren en natuur mogelijk is, terwijl het anderen inspireert om ook in actie te komen. Annie van de Pas, netwerkdirecteur van Natuur en Milieufederaties: ‘We brengen boeren en betrokken burgers dichter bij elkaar om duurzame voedselinitiatieven van onderop te realiseren. Wezenlijk natuurherstel en een goed perspectief voor boeren gaan daarin hand in hand.’,

24 coalities

Het hoofddoel van dit programma is groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen binnen hun provincie en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Elk van de in totaal 24 coalities is uniek en kent zijn eigen uitdagingen. De deelnemers kunnen met behulp van de tools die het programma biedt, gezamenlijk projectplannen ontwikkelen, de aard van hun samenwerking bepalen en beslissen welke aanvullende kennis ze willen inzetten via een ‘strippenkaart’. Deze kennis kan afkomstig zijn van collega-boeren, adviseurs of deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren, die al veel ervaring hebben met de overgang naar natuurinclusieve landbouw.

Dit alles startte 21 september in Weesp, waar betrokkenen vanuit onze federaties en partners samenkwamen bij De Groene Griffioen en Vers aan de Vecht. Twee prachtige locaties, die mooi laten zien hoe boer, buur en natuur zo samen kunnen werken dat het iedereen én de natuur ten goede komt.

Boer&Buur met Natuur is te volgen op Instagram, Facebook en via de landelijke website.

Tags:

“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik geloof daarom in coalities van denkers, doeners en makers die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen.”

Geert van der Veer, grondlegger van onder andere Herenboeren, Caring Farmers en Aardpeer

Berichten over Boer&Buur met Natuur

Vragen? Neem contact op met Jasper Tiemens

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr