Coördinatie Groen Geluid

Coördinatie groen geluid

In de provincie Groningen spannen verschillende groene organisaties zich in voor de bescherming en ontwikkeling van de Groningse natuur. Om samen succesvol te zijn, is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. De NMG verzorgt hiervoor een aantal overlegstructuren.

In het gemeentelijk natuuroverleg wordt al sinds jaar en dag vijf keer per jaar het beleid van de gemeente Groningen en lopende ontwikkelingen besproken door vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, KNNV Groningen, Avifauna en IVN Groningen-Haren. Sinds de gemeentelijke herindeling bespreken we niet alleen stadsnatuur maar ook een groot stuk landelijk gebied en natuurgebieden.

Natuurbeheerdersoverleg
Het natuurbeheerdersoverleg wordt op bestuurlijk en op ambtelijk niveau gehouden met een afvaardiging van alle terrein beherende organisaties in de provincie Groningen, IVN Groningen en Landschapsbeheer Groningen. Met de overleggen informeren we elkaar over onze werkzaamheden, zorgen we voor afstemming en effectieve samenwerking.

Meer weten? Neem dan contact op met Jasper

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr