Klimaatadapatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De zomers waren de afgelopen jaren heet en droog, terwijl regen vaker in zware buien valt, met wateroverlast tot gevolg. Naast de maatregelen die we nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we ons ook aanpassen aan de veranderingen die nu merkbaar zijn. Klimaatadaptatie zal steeds meer invloed hebben op onze leefomgeving. Wat is er nodig om in Groningen droge voeten te houden? Hoe pakken we hittestress aan in de versteende omgeving? Samen met onze partners werken we aan innovatieve oplossingen, praktische maatregelen en betrekken we zoveel mogelijk inwoners bij onze projecten.