Netwerken

Aangesloten organisaties en samenwerkingspartners

De Natuur en Milieufederatie Groningen werkt op vele fronten samen met andere organisaties. Met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Friese Milieufederatie werken we samen in specifieke projecten.

Landelijk maakt de Natuur en Milieufederatie Groningen onderdeel uit van het netwerk van de De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu. Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten (Regio Noord) en Staatsbosbeheer (Regio Groningen-Drenthe) zijn partners in natuurbeheer en landschapsbescherming.

Aangesloten organisaties en lokale energiegroepen

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft ruim 40 aangesloten organisaties. Deze zijn actief op het terrein van natuur, landschap en milieu en onderschrijven in hoofdlijnen het beleid van de Natuur en Milieufederatie Groningen. De Natuur en Milieufederatie Groningen en de aangesloten organisaties houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren. Daarnaast werken we samen met zo’n zestig lokale energiegroepen.