Netwerken

Aangesloten organisaties en samenwerkingspartners

De Natuur en Milieufederatie Groningen werkt op vele fronten samen met andere organisaties. Met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Friese Milieufederatie werken we samen in specifieke projecten.

De 12 provinciale natuur- en milieufederaties hebben een landelijke koepel gevormd waarin zij samenwerken aan projecten en op landelijk niveau aan belangenbehartiging doen: De Natuur en Milieufederaties.

Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten (Regio Noord) en Staatsbosbeheer (Regio Groningen-Drenthe) zijn partners in natuurbeheer en landschapsbescherming.

Aangesloten organisaties en lokale energiegroepen

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft circa 50 aangesloten organisaties. Deze zijn actief op het terrein van natuur, landschap, milieu en energie en onderschrijven in hoofdlijnen het beleid van de Natuur en Milieufederatie Groningen. De Natuur en Milieufederatie Groningen en de aangesloten organisaties houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren. Daarnaast werken we samen met zo’n zestig lokale energiegroepen.

Zowel individuen als organisaties kunnen zich bij de NMG aansluiten. Organisaties kunnen een stichting, een vereniging of bijvoorbeeld een initiatiefgroep zijn. Organisaties hoeven dus niet officieel geregistreerd te zijn of bij de Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven. In onze Aansluitprocedure staat overzichtelijk aangegeven hoe u zich bij de NMG kunt aansluiten door het ondertekenen van een Aansluitingsverklaring.