Over ons

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen is in 1973 opgericht als provinciaal samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties in de provincie Groningen. Samen met onze aangesloten organisaties, bedrijfsleven en inwoners werken we aan een mooi en duurzaam Groningen. 

De Natuur en Milieufederatie Groningen is onderdeel van het landelijke samenwerkingsverband van natuur- en milieufederaties.

Het beleid van de Natuur en Milieufederatie Groningen wordt bepaald door de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. De Raad van Advies wordt gevormd door leden van onze aangesloten organisaties en leden met verschillende maatschappelijke achtergronden. De uitvoering van het beleid is in handen van het bureau van medewerkers, dat samenwerkt met een groot netwerk, bestaande uit leden van de aangesloten organisaties, deskundigen en maatschappelijke partners.

Om de vier jaar schrijven we, met inbreng van onze achterban, een nieuw meerjarenprogramma. Dat kunt u lezen in de bibliotheek, evenals onze jaarverslagen.

 

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft ruim 40 aangesloten organisaties. Deze zijn actief op het terrein van natuur en milieu en onderschrijven in hoofdlijnen het beleid van de Natuur en Milieufederatie Groningen. De Natuur en Milieufederatie Groningen en de aangesloten organisaties houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren. Daarnaast onderhouden we nauw contact, ondersteunen we en werken we samen met zo’n 60 lokale energiegroepen.