Energietransitie

Energietransitie

Werken aan de transitie naar schone en duurzame energie in de provincie Groningen behoort tot de kern van ons werk. Ons doel is om eraan bij te dragen dat de provincie Groningen in 2030 op schema ligt om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen: dat wil zeggen een reductie van de CO2-uitstoot van 49% ten opzichte van 1990. Wij maken ons sterk voor een natuurinclusieve energietransitie, zodat energieplannen niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen om de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken.

De NMG zet zich iedere dag met volle overgave in voor de energietransitie in Groningen. We werken aan concrete energieprojecten en stellen partijen en doelgroepen in staat om mee te doen en duurzame keuzes te maken.

Wij:

  • Ondersteunen lokale energie-initiatieven van inwoners die samen duurzame energie willen opwekken en/of samen energie willen besparen.
  • Stimuleren Groningse overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de energieneutrale ambitie te onderschrijven en hieraan actief bij te dragen.
  • Initiëren innovatieve energiebesparingsprojecten en dragen bij aan de verdere vormgeving van een lokale duurzame energievoorziening.
  • Maken als mede-oprichter van coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns energie weer van en voor inwoners.
  • Ondersteunen gemeenten bij de inpassing van de Regionale Energiestrategie.