Biodiversiteit vergroten op zonneparken

Biodiversiteit vergroten op Zonneparken

In het project Biodiversiteit vergroten op Zonneparken stimuleren de Natuur en Milieufederatie Groningen en Grunneger Power coöperaties om zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur bij de inrichting van een zonnepark. Met ons gezamenlijke netwerk van lokale energiecoöperaties en kennis over biodiversiteit en ecologie (NMG) en energieopwekking (GP) kunnen we de coöperaties bijstaan.

Samen met energiecoöperaties
Het aantal energiecoöperaties dat zelf aan de slag gaat met lokale energieopwekking heeft een enorme vlucht genomen. Deze groepen is er ook veel aan gelegen om een mooie woonomgeving te creëren. Bij lokale energiecoöperaties bestaat er veel belangstelling om samen te leren binnen de community Biodiversiteit op Zonneparken.

Voeg biodiversiteit toe met zonneparken
In het manifest Zonneparken Noord-Nederland stelden we met de manifestpartners als een van de vuistregels vast dat een nieuw zonnepark ook altijd biodiversiteit moet toevoegen aan de omgeving. Met de community Biodiversiteit op Zonneparken kunnen we hier mee een stap vooruitzetten.

De lokale coöperaties die al actief aan de slag zijn:

De lokale coöperaties vormen samen met experts op het gebied van ecologie een leergemeenschap die kennis en ervaringen uitwisselt. Deze ervaringen hebben we gebundeld in een handreiking met bruikbare tips voor andere lokale energiecoöperaties:

Download hier de handreiking

Tags:
Profiel Martijn van der Glas

Martijn van der Glas

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, wo, do