Verantwoording

De Natuur en Milieufederatie Groningen ontvangt een budgetsubsidie van de Provincie Groningen. De subsidie wordt meerjarig toegezegd op grond van een Meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en een jaarverslag. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat of hier bekijken in de bibliotheek.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die (ook) voor de ANBI-status van belang is op een rij gezet onder het kopje ‘ANBI-status en fiscale informatie’.

De subsidie van de Provincie Groningen dekt bijna 30 procent van de kosten van de organisatie. Voor de resterende 70 procent ontvangt de Natuur en Milieufederatie Groningen bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, ministeries, terreinbeherende organisaties, de gemeente Groningen en particuliere fondsen. Veel bijdragen zijn gebonden aan concrete projecten.

Dankzij de hulp van de Nationale Postcode Loterij kan de Natuur en Milieufederatie Groningen investeren in verschillende projecten, zoals het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts en de Nacht van de Nacht, en kunnen de juridische activiteiten worden uitgevoerd.

Onze jaarverslagen vind je in de bibliotheek. Ook zijn deze op te vragen bij ons secretariaat via info@nmfgroningen.nl of via 050 3130800.

Vanuit de Natuur en Milieufederatie Groningen worden de volgende gedragscodes en richtlijnen onderschreven:

  • CBF keurmerk
  • Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
  • Gedragscode medewerkers Natuur en Milieufederatie Groningen
  • Gedragscode leden van De Natuur en Milieufederaties
  • Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

RSIN 3422690

 

Andere belangrijke informatie