Verantwoording

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) ontvangt een budgetsubsidie van de provincie Groningen. De subsidie wordt meerjarig toegezegd op grond van een Meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en een jaarverslag. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat of hier bekijken in de bibliotheek.

De NMG is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die (ook) voor de ANBI-status van belang is op een rij gezet onder het kopje ‘ANBI-status en fiscale informatie’.

De subsidie van de provincie Groningen dekt bijna 30 procent van de kosten van de organisatie. Voor de resterende 70 procent ontvangt de NMG bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, ministeries, terreinbeherende organisaties, de gemeente Groningen en particuliere fondsen. Veel bijdragen zijn gebonden aan concrete projecten.

Dankzij de hulp van de Nationale Postcode Loterij kan de NMG investeren in verschillende projecten, zoals het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts en de Nacht van de Nacht, en kunnen de juridische activiteiten worden uitgevoerd.

Onze jaarverslagen vind je in de bibliotheek. Ook zijn deze op te vragen bij ons secretariaat via info@nmfgroningen.nl of via 050 3130800.

Gedragscodes en richtlijnen
Vanuit de NMG worden de volgende gedragscodes en richtlijnen onderschreven:

  • CBF keurmerk
  • Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
  • Gedragscode medewerkers NMG
  • Gedragscode leden van De Natuur en Milieufederaties
  • Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

Klachtenprocedure, integriteit en integriteitsmeldingen
Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en integer te werken. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. In dat geval kun je gebruikmaken van onze klachtenprocedure of ons meldpunt integriteitsschendingen. Klachten of meldingen kun je telefonisch of schriftelijk doorgeven.
In ons integriteitsbeleid (zie onder ‘Andere belangrijke informatie’) staat onder andere beschreven dat er voor de medewerkers een gedragscode geldt, die ze hebben ondertekend. De leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen gedragscode ondertekend.

Andere belangrijke informatie

RSIN 3422690

CBF-Erkenningspaspoort

De NMG is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat er wordt voldaan aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat de NMG bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op cbf.nl/geefgerust.nl.