Wij werken aan

Wij werken aan

De Natuur en Milieufederatie Groningen werkt aan een provincie die energieneutraal, biodivers, klimaatproof en circulair is. Dat doen we met betrokken inwoners, lokale groepen, maar ook samen met bedrijven, overheden en een breed scala aan maatschappelijke organisaties.     

Groningen is een prachtige provincie die voor grote uitdagingen staat: de energietransitie, klimaatadaptatie, herstel van biodiversiteit en een circulair gebruik van grondstoffen. Om deze opgaven te voltooien zijn fundamentele keuzes nodig, die zullen leiden tot een transitie in de samenleving. De NMG wil aanjager zijn van deze transitie en ziet het als haar taak hiervoor draagvlak en een gevoel van urgentie te creëren met en voor al onze samenwerkingspartners.