Biodiversiteit

Biodiversiteit

Werken aan een gezonde en sterke biodiversiteit in provincie Groningen behoort tot de kern van ons werk. Ons doel is met ons werk bij te dragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis. We streven naar een gevarieerde en soortenrijke natuur, te midden van een karakteristiek landschap. We streven ernaar bij ontwikkelingen met een grote impact op het milieu of het landschap in Groningen te werken aan een inpassing die bestaande waarden en kwaliteiten intact laat. Dit doen we samen met organisaties, overheden en bedrijven.    

Wij:

  • Stimuleren en ontwikkelen projecten met en voor bewoners en beheerders die zich inzetten voor bloemrijke bermen.
  • Spannen ons in voor behoud van duisternis met de campagne Nacht van de Nacht.
  • Stimuleren de transitie naar een natuurinclusieve landbouw in Groningen door kennisdeling en samenwerkingsprojecten met boeren, overheden en maatschappelijke organisaties.
  • Stimuleren de aanplant van voedselbossen als ultieme vervlechting van duurzame en veerkrachtige voedselproductie, biodiversiteit en vastlegging van CO2.
  • Leveren (on)gevraagd inbreng in gemeentelijke en provinciale plannen en visies (zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen en ruimtelijke visies).
  • Coördineren het geluid van natuurorganisaties rondom stadsnatuur in de gemeente Groningen.
  • Ondersteunen overheden bij de landschappelijke inpassing van energieprojecten.