Het Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad

De NMG neemt actief deel aan Het Groninger Gasberaad: een collectief van maatschappelijke organisaties waarbij zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd. Elke sector bepaalt zelf welke organisatie hen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad. Wij willen ervoor zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van alle plannen en activiteiten rondom schade, versterking en perspectief voor Groningen de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is. Dat mensen en organisaties zoveel mogelijk ontlast worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. 

De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad de belangen van natuur, landschap en milieu. Via het achterbanberaad stemmen we onze inbreng af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. De Natuur en Milieufederatie is actief betrokken bij het Programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen.

naar gasberaad.nl

Meer weten over onze inzet voor het Groninger Gasberaad? Neem dan contact op met directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek:

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr