Circulariteit

Circulariteit

Wij streven naar en werken aan een circulair Groningen. Waar de lokale voedselproductie bijdraagt aan CO2-reductie en de biodiversiteit, en waar lokaal en duurzaam grondstofgebruik en korte (voedsel)ketens leidend zijn. 

Wij:

  • Stimuleren de transitie naar een natuurinclusieve landbouw in Groningen door kennisdeling en samenwerkingsprojecten met boeren, overheden en maatschappelijke organisaties.
  • Stimuleren de aanplant van voedselbossen als ultieme vervlechting van duurzame en veerkrachtige voedselproductie, biodiversiteit en vastlegging van CO2.
  • Ondersteunen en begeleiden lokale voedselbosinitiatieven.
  • Ondersteunen het netwerk van buurtmoestuinen in de gemeente Groningen met het netwerk Eetbaar Groningen.
  • Stimuleren inwoners, overheden en organisaties hun voedselafdruk te verkleinen en voedselverspilling te verminderen op verschillende manieren.