NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Integraal Management Plan

Integraal Management Plan

De Eems-Dollard is niet alleen Nederlands grondgebied. We delen het met de Duitsers. Als we tot een herstel van het estuarium willen komen, zullen we dus samen moeten werken met de Duitsers. Het Integraal Management Plan (IMP) is de paraplu waar de Nederlandse en de Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems Dollard samenkomen.

Duitsland en Nederland zien samenwerken als een voorwaarde voor succes. De problemen in het estuarium zijn vooral ontstaan doordat de rivier de Eems door Duitsland heel ver en diep is uitgebaggerd. Dit baggeren is gedaan om het overvaren van cruiseschepen van Papenburg naar zee mogelijk te maken. Belangrijk voor de economie, maar het verstooort de ecologische verhoudingen van het estuarium.

De Nederlands-Duitse samenwerking krijgt in eerste instantie gestalte via het IMP, of, zoals de Duitsers zeggen: das Integriertes Bewirtschafts Plan (IBP). Vandaar ook dat het IMP wel eens wordt afgekort als het IBP.

FOTO: Provincie GroningenHet IMP is een planvorm voor het beschermen van een Natura 2000-gebied. Deze Duitse manier van werken heeft zich eerder bewezen bij ondermeer het Elbe-estuarium. Vandaar dat ook Nederland hier  mee aan de slag wil. Het IMP vormt voor Nederland de basis voor het Beheerplan Natura 2000 voor zover het de instandhouding van de Natura 2000 waarden van de Eems Dollard betreft. Op dit moment worden er nog onderzoeken uitgevoerd en gesprekken gevoerd voor de totstandkoming van het IMP. De verwachting is dat het IMP eind 2014 klaar is voor gebruik. Bovendien levert het IMP het kader voor het Stroomgebiedplan Eems voor de Kaderrichtlijnwater.

Uiteindelijk doel is de specifieke natuurwaarden van de Eems te behouden en verder uit te breiden. Tegelijkertijd blijft er genoeg ruimte over voor de regio voor een duurzame economische groei.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF