Agroforestry

Agroforestry: een veelbelovende optie als nieuwe vorm van landbouw

Er komt steeds meer kennis over agroforestry beschikbaar die past bij Nederlandse boerenbedrijven. Eigenlijk zijn vele vormen van agroforestry heel goed te combineren met een gangbare melkveehouderij of akkerbouwbedrijf. Denk aan de voederhaag voor koeien of strokenteelt met bomen en eenjarige gewassen.

Wat is agroforestry?

Agroforestry is een holistische landgebruiksmethode waarbij bomen worden geïntegreerd op landbouwgrond, vaak in combinatie met andere gewassen of veeteelt. Door bomen op strategische wijze in het agrarische landschap te plaatsen, kunnen diverse voordelen worden gerealiseerd. Zo kunnen bomen koolstof vastleggen, het (cultuur)landschap herstellen, het rantsoen van koeien aanvullen en het verdienmodel van de boer verbreden.

Bomen en struiken kunnen bovendien de biodiversiteit verhogen door het creëren van gevarieerde habitats en het bevorderen van ecologische corridors voor verschillende diersoorten. Daarnaast bieden bomen schaduw en beschutting en verhogen daarmee de weerbaarheid van gras en vee tegen klimaatextremen zoals hitte en droogte.

Agroforestry in de melkveehouderij bestaat in vele vormen, die ieder op hun eigen wijze kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige veehouderij. Zo bieden (vee-kerende) voederhagen langs koepaden en weidepercelen een aanvulling op het rantsoen van het vee en ze verruimen de keuzevrijheid voor koeien met hun diversiteit aan eetbare twijgen, bladeren en vruchten.

Als boomweide kan het bijdragen aan een verbreed verdienmodel en verbinding met de (lokale) consument, en als houtwal of bomenrij biedt het veel schaduw en luwte waardoor zowel gewassen als dieren bescherming vinden tegen extreme hitte en droogte.

bron: Wageningen University & Research (WUR)

Ben jij melkveehouder in Groningen, Friesland of Drenthe? Wil je meer weten over agroforestry of pas jij al bomenteelt toe op jouw bedrijf?

Neem dan contact op met Jasper Tiemens

De afgelopen jaren is de interesse voor agroforestry (bomenlandbouw) sterk gestegen: Nederlandse boeren hebben al meer dan 1.000 hectare aangeplant, vooral onder de rivieren. In Noord-Nederland groeit de belangstelling, maar staan we nog aan het prille begin. In het project ‘Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ onderzoeken boeren met begeleiding van onderzoekers van de Wageningen University & Research hoe agroforestry is in te passen in het melkveebedrijf.

Agroforestry Netwerk Groningen

Daarnaast vormt de Natuur en Milieufederatie Groningen een agroforestry netwerk voor boeren in Groningen. Groningen heeft veel diverse landschapstypen, waar de verschillende vormen van agroforestry uitstekend een plek kunnen vinden en een aanvulling kunnen zijn op de verschillende agrarische bedrijfstypen. Ook wanneer je agroforestry op een andere manier toepast in je bedrijf, zoals het houden van kippen in combinatie met akkerbouw. We willen een netwerk vormen waarin iedereen van elkaar kan leren.

Berichten over Agroforestry

Neem voor meer informatie contact op met

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr