Jasper Tiemens

Veerkrachtige landbouw, met oog voor kringlopen, een goede band met de consument, een meer natuurlijk en divers landschap en een gezonde bodem. Ook in het Groningse landschap zien we al mooie ontwikkelingen op dit gebied, maar is er ook nog genoeg te doen.

Als zoon van een boswachter, opgegroeid in het Westerkwartier werd ik vroeg geïnfecteerd met het groene virus. Gelukkig ging het niet over. Na een paar omzwervingen ben ik weer terug op het Grunneger laand. Sinds april 2017 mag ik hier mijn fascinatie voor natuur en de herkomst van ons voedsel vol inzetten voor de uitdagingen die er liggen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is al jaren een betrouwbare bouwer aan een toekomstgerichte provincie. Ik geloof dat we een groene omslag kunnen maken met een verregaande integratie van ecologie, ook op het gebied van voedselproductie.

In het landelijk gebied mag ik projecten initiëren en coördineren, kansrijke ontwikkelingen ondersteunen en inspiratie brengen. Ik werk aan meer verbinding tussen boeren, inwoners, overheid en andere partijen op het platteland van Groningen. Ook wil ik meehelpen de kloof tussen natuur en landbouw te verkleinen.

En de stad Groningen, is deze groen en klimaatbestendig? Vooral in de openbare en private ruimte kunnen we een mooie slag maken met operatie Steenbreek en tal van andere initiatieven. Ik coördineer overleg tussen de gemeente Groningen en groene organisaties in en rondom de stad, waarmee we inhoudelijk afstemmen en werken aan sterk en toekomstgericht groenbeleid.

Enkele onderwerpen: groen beleid in stad en provincie, natuurinclusieve landbouw, stadsnatuur.

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr