Agroforestry: een Zwitsers zakmes voor Groningse boeren

Agroforestry: een Zwitsers zakmes voor Groningse boeren

De afgelopen jaren is de interesse voor bomenlandbouw, beter bekend als agroforestry, sterk gestegen: Nederlandse boeren hebben al meer dan 1.000 hectare aangeplant, vooral onder de rivieren. Ook in Noord-Nederland groeit de belangstelling, al staan we nog aan het prille begin. 

Terugblik bijeenkomsten Agroforestry in Groningen

Op 5 juni organiseerden we daarom samen met het Louis Bolk Instituut, de Wageningen University & Research en de Friese Milieu Federatie twee bijeenkomsten en een excursie over dit onderwerp om de kansen voor boeren in Groningen te verkennen, mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Kunnen bomen onderdeel worden van Groningse landbouw? Er is een waaier aan toepassingsmogelijkheden, die hun weg kunnen vinden in verschillende bedrijfsvoeringen, die passen in verschillende landschappen en die met verschillende ambitieniveaus kunnen worden toegepast. De bijeenkomsten kunnen worden gezien als een eerste stap in de ontwikkeling van het Agroforestry Netwerk Groningen, waar we verder mee aan de slag gaan. 

19 juni 2024

Dierenwelzijn, verdienmodellen en voederhagen

In Tolbert gingen we in gesprek over de toepassingen voor melkveehouders in het Westerkwartier. Dierenwelzijn bleek de voornaamste drijfveer van melkveehouders om te starten met agroforestry. Koeien kunnen verkoeling zoeken, meer natuurlijk gedrag vertonen en micronutriënten aanvullen door te eten van de bomen en struiken. Belemmeringen zijn er ook, bijvoorbeeld het ontbreken van een langetermijnperspectief en het ontbreken van volwassen voorbeelden. 

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Voerderhagen

Vanuit de aanwezige boeren(collectieven) zijn er al goede voorbeelden te benoemen – met name voederhagen rondom erven – en er werd aangegeven dat er veel mogelijkheden zijn en enthousiasme is, zolang er de juiste begeleiding is en er een duwtje in de goede richting wordt gegeven.  

Omdenken in open landschap 

Een beschermd landschap, met beperkingen voor het planten van bomen, kan een belemmering zijn. Melkveehouder Jan Blom uit Bedum wist dit om te denken met een voederhaag van slechts een meter hoogte. Hij is enthousiast. Met zijn lagere haag blijft het landschap open. Koeien kunnen als bijkomend voordeel ook van bovenaf van de haag eten en uitkijkposten voor predatoren blijven uit.  

Meer over de excursie en de bijeenkomst in Westerwolde onder de afbeelding

Niets missen over het Netwerk Agroforestry Groningen?

Meld je dan hier aan

Natuurontwikkeling 

In Westerwolde kwamen we bijeen voor een bijeenkomst en een excursie. In de bijeenkomst kwam onder andere aan de orde dat er veel potentie is voor agroforestry binnen groenblauwe dooradering (een netwerk van natte en droge landschapselementen), maar dat de huidige benadering van natuurontwikkeling vrij star is. Met meer flexibiliteit en vertrouwen in het ontwerp en de uitvoering van agroforestry-systemen zou een nieuw cultuurlandschap kunnen worden gecreëerd dat zowel ecologische als landbouwkundige voordelen biedt. 

Wessingboerbos

De excursie ging naar het Wessingboerbos van de zussen Rianne en Marijke Luring. Een doordacht, inspirerend en ambitieus agroforestry-systeem, dat tot stand is gekomen door zorgvuldig landschapsontwerp, het gebruik van historische bronnen, het houden van interviews met oude inwoners, betrokkenheid van de lokale gemeenschap en hulp van vrijwilligers. Hoewel er nog uitdagingen zijn met bijvoorbeeld mechanisatie, toont het Wessingboerbos al veel potentie. Ook is uit een eerste inventarisatie gebleken dat het er nu al wemelt van het leven. Boeren in de omgeving zijn in toenemende mate voorzichtig geïnteresseerd. 

Volop in ontwikkeling

Rianne en Marijke hebben volop plannen en ideeën. Dit jaar worden noten en kleinfruit geplant en komen er torenvalkkasten tegen woelmuizen. Ook willen ze aan de slag met ‘kippenbosjes’ en meerjarige gewassen als eeuwig moes en rabarber. Bij de soortkeuze laten ze zich leiden door verwerkbaarheid en de potentiële nichemarkt. De verwerking en verkoop doen ze in hun eigen streekwinkel. 

“Agroforestry kan als Zwitsers zakmes met zijn waaier aan toepassingen ook in de landschappen van Groningen op vele manieren worden toegepast. We gaan daarom aan de slag met een Agroforestry Netwerk in Groningen. We informeren boeren laagdrempelig, starten een praktijknetwerk en kunnen ondersteunen bij concrete ontwerp- en aanplantprojecten. De eerste stap is met deze inspirerende dag in ieder geval gezet.”

Jasper Tiemens, projectleider Natuur en Landbouw

Hieronder alvast enkele links naar meer informatie over agroforestry die tijdens de bijeenkomst ter sprake kwamen

  • Een nuttig en relevant onderzoeksproject in de Achterhoek: Houtwal 2.0. Hier is veel geleerd over welke ecosysteemdiensten je kan bereiken met welke soortensamenstelling. Met heldere factsheets en een menukaart.
  • Een nuttige nieuwe tool voor de aanplant van de juiste soorten: ‘de juiste boom op de juiste plek’.  
  • In Nederland zijn er 15 fieldlabs voor agroforestry waar 40 systemen worden getest. Op Agroforestryblueprint.nl is veel te zien over het praktijkonderzoek dat het Louis Bolk Instituut doet met een aantal bedrijven.
  • Er staan ook informatieve video’s op Youtube.  
  • Een informatie agroforestry website uit Vlaanderen.

 

 

Deze bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt door:

Tags:

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr