Agroforestry Netwerk Groningen

23 oktober 2023

Agroforestry Netwerk Groningen

Agroforestry, oftewel bomenlandbouw, is een veelbelovende optie bij de zoektocht naar nieuwe vormen van landbouw. Er komt steeds meer kennis over agroforestry beschikbaar die past bij Nederlandse boerenbedrijven. Eigenlijk zijn vele vormen van agroforestry heel goed te combineren met een gangbare melkveehouderij of akkerbouwbedrijf. Denk aan de voederhaag voor koeien of strokenteelt met bomen en eenjarige gewassen.

Overal in Nederland zijn er boeren die hier al flink op inzetten, vooral in Gelderland en Brabant. Ook in Noord-Nederland zien we de interesse bij boeren rap toenemen, zowel bij boeren als bij overheden. Het wordt ook in Groningen hoog tijd dat we de steeds beter beschikbare kennis bij geïnteresseerden brengen. Daarvoor richten we samen met het Agroforestry Netwerk Nederland (ANN) een Agroforestry Netwerk Groningen op. We beginnen met het organiseren van een aantal laagdrempelige bijeenkomsten. Hierin leggen we met experts uit welke mogelijkheden er zijn om verschillende vormen van agroforestry te combineren met bestaande bedrijfsvoering van boeren in Groningen. Binnenkort volgt meer nieuws hierover.

Agroforestry, bestemmingsplannen en omgevingsvisies

Gelukkig lopen er ook al interessante initiatieven, zoals het project Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit, waarin een groep boeren uit Noord-Nederland samen met de Wageningen Universiteit werkt aan kennis en concrete ontwerpen. Binnenkort komt heel bruikbare informatie uit deze sessies beschikbaar. Ondanks de kansen die agroforestry kan bieden, werd bij deze groep boeren al snel duidelijk dat hun agroforestry-plannen niet altijd passen in bestaande bestemmingsplannen of omgevingsvisies. Twee weken geleden organiseerden we een dialoogsessie, waarbij deze boeren in gesprek konden gaan met ambtenaren van de gemeente en provincie. Niet om elkaar uit te leggen waarom de ander fout is, maar juist om uit de impasse te komen. Deze intensieve middag leverde naast wederzijds begrip veel inzichten op. Een paar inzichten die ik opdeed:

• Plannen worden altijd getoetst aan bestemmingsplannen. Gemeenten hebben daarbij de plicht om eerst te kijken naar de mogelijkheid om te legaliseren. Zoeken dus naar wat wel kan, in plaats van afwijzen.
• Ambtenaren kunnen intern ook ambassadeur zijn van agroforestry. Als ze bomenlandbouw willen omarmen, dan kunnen ze zorgen dat dit in gemeentelijk beleid en plannen terechtkomt. Ze kunnen intern collega’s en wethouders aansporen.
• Voor de korte termijn is er laaghangend fruit voor agroforestry-plannen. Zo is bijvoorbeeld in het bouwvlak vaak veel meer mogelijk dan daarbuiten.
• Waterschappen zien bomen nabij watergangen vaak nog als bedreiging, terwijl er ook voor hen interessante kansen liggen. Zo kunnen bomen helpen tegen nutriëntenuitspoeling en erosie.

Binnenkort meer informatie

We komen binnenkort met meer informatie over bijeenkomsten. Ben je boer en geïnteresseerd in agroforestry? Meld je alvast bij ons, dan houden we je op de hoogte. Kan je niet wachten? Meld je dan alvast aan voor deze bijeenkomst op 14 november.

Tags:

Heb je vragen? Neem dan contact op met:

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr