Position paper NMG over zonne- en windenergie in Groningen

10 april 2017

Position paper NMG over zonne- en windenergie in Groningen

In 2016 organiseerden we enkele bijeenkomsten voor onze achterban over zonne- en windenergie. Hernieuwde inzichten en beleidsdoelstellingen zorgden voor behoefte aan een nieuw standpunt over deze onderwerpen. De input die we tijdens de bijeenkomsten kregen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling van de position paper die we vervolgens hebben geschreven over grootschalige wind- en zonne-energie in de provincie Groningen. De position paper is nu gereed:

Lees hier ons position paper zonne- en windenergie

In de nieuwe position paper verwoorden we hoe we proactief onze bijdrage willen leveren aan de energietransitie en welke voorwaarden voor ons van belang zijn om deze rol te kunnen vervullen.

Rollen NMG
Tevens willen we de transitie naar een 100% duurzame energieproductie aanjagen en versnellen. Zonne- en windenergie spelen hierin een belangrijke rol, bij zowel grote als kleine lokale projecten. We willen een rol spelen in het verbeteren van draagvlak voor duurzame energie: met een betere verdeling van lusten en lasten, voldoende ondersteuning en ruimte voor lokale initiatieven en een zorgvuldige inpassing van energielandschappen. Voldoende aandacht voor de belangen van omwonenden, natuur en landschap al in het stadium van locatie keuze is daarbij essentieel voor de NMG.

 

 

 

Tags: