Programma Energieparticipatie

Programma Energieparticipatie

Het programma Energieparticipatie is het Groningse programma voor de lokale energietransitie. We noemen dit programma ook wel PEP. PEP is ontstaan vanuit het succes van het vorige programma, het programma Lokale Energietransitie. En nu gaan we het succes doorzetten en inzetten op: meer lokaal, meer participatie, meer innovatieve verduurzaming, en een bestendige en professionele sector. Kortom: een energieneutrale provincie vormgegeven door Groningers. ​

“Sluit je vandaag nog aan bij een lokaal initiatief en draai mee aan de knoppen in ons lokale energieprogramma. ”

- Steven Volkers, Energiecoöperatie Grunneger Power

Hoe gaan we dit aanpakken?
We willen meer Groningers betrekken bij de lokale energietransitie. De energietransitie is een enorme opgave, waar we iedereen bij nodig hebben. Veel Groningers zijn al bezig. Met dit programma willen we dit verbreden naar meer mensen, zodat de energieneutrale provincie wordt gerealiseerd door Groningers. Dit doen we met verschillende soorten projecten over bijvoorbeeld: bewustwording, het enthousiasmeren van je buren, en de energietransitie toegankelijk maken voor iedereen.

Sneller en slimmer verduurzamen
We willen meer en innovatiever verduurzamen. De ambitie is een energieneutrale provincie Groningen in 2030. Daarvoor moeten we sneller en slimmer verduurzamen. Met het programma zetten we in op de warmtetransitie, het onderzoeken van slimme oplossingen zoals opslag, het vinden van oplossingen voor technische obstakels, en minstens zo belangrijk: het besparen van energie en lokaal opwekken van meer duurzame energie.

Faciliteren van leergemeenschappen
We bouwen aan een bestendige en professionele lokale energiesector, zodat Groningers in de toekomst een belangrijke rol spelen in het opwekken van hun eigen energie. We werken aan een sterke positie voor lokale energie-initiatieven binnen de energietransitie door: de samenwerking tussen energie-initiatieven en gemeenten te stimuleren, energie-initiatieven te helpen met verdien- en groeimodellen om te professionaliseren, en door het opbouwen en delen van kennis in de regio. Om lokale initiatieven, experts en kennisinstellingen zo goed mogelijk samen te brengen, faciliteren we leergemeenschappen met verschillende thema’s. Een plek waar praktijk en theorie samenkomen en waar samen geleerd en ontwikkeld wordt.

Ben jij ook enthousiast geworden? Wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Janneke Wolkorte via j.wolkorte@nmfgroningen.nl of Hanna de Vries via hanna.devries@grek.nl.

 

Projecten:

Lokale Duurzame Initiatieven

Steeds meer inwonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan samen lokaal aan de slag. Met circulariteit, met energie, met groen. Het enthousiasme is groot en de ambities zijn hoog. Met meer dan 70 initiatieven en een veelvoud aan projecten en deelnemers, zijn de lokale initiatieven in Groningen goed op weg. Deze duurzame initiatieven krijgen een gezicht door te vertellen wat ze doen. Zij inspireren bewoners om zich ook aan te sluiten bij een duurzaam buurtinitiatief. Samen verduurzamen is leuk en dat mag gezien worden. Lees verder.

Regionale samenwerking

Energiecoöperaties krijgen steeds meer positie in de energietransitie. Deze grotere rol brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om regionale samenwerking. Met dit project wordt gewerkt aan het versterken van de regionale samenwerking tussen energiecoöperaties onderling en met de gemeente, in de vorm van ‘regiotafels’. Een regiotafel bestaat uit vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties die regelmatig bij elkaar komen, kennis uitwisselen, samenwerken en samen optrekken richting de gemeente en in projecten. Samen met de gemeente stelt de regiotafel een uitvoeringsagenda op. Deze infrastructuur maakt de lokale energiesector sterker en effectiever, een plek waar thema’s als de Regionale Energie Strategieën (RES) geadresseerd kunnen worden.

Biodiversiteit vergroten op Zonneparken

In het project Biodiversiteit vergroten op Zonneparken stimuleren de Natuur en Milieufederatie Groningen en Grunneger Power coöperaties om zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur bij de inrichting van een zonnepark. Met ons gezamenlijke netwerk van lokale energiecoöperaties en kennis over biodiversiteit en ecologie (NMG) en energieopwekking (GP) kunnen we de coöperaties bijstaan. Lees verder.

Startsubsidie

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. Vraag hier maximaal 6.000 euro starsubsidie aan voor je energiecollectief.

Bronnen VanOns

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd. Dat doet de ontwikkelaar door de lokale omgeving mede-eigenaar te maken van deze parken. Zo kan de lokale omgeving vanaf dag één meepraten, -denken en -beslissen. De opbrengsten blijven in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheidsprojecten. Lees verder.

Toolkit opzetten SCE-project

Via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunnen lokale energiecoöperaties in een zogenaamd postcoderoosproject gezamenlijk duurzame energie opwekken. Om coöperaties op weg te helpen zijn onder andere standaarddocumenten, stappenplannen, formats en rekenmodellen uitgewerkt (ze zijn op te vragen via info@pepg.nl). Met deze informatie kunnen startende initiatieven snel aan de slag, zonder alles zelf uit te hoeven vinden. De subsidie kan tot 1 december 2022 worden aangevraagd bij de bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd.

Partners
Het programma Energieparticipatie, onderdeel van het Nationaal Programma Groningen, wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Energiecoöperatie Grunneger Power en de Groninger Energiekoepel. Dit gebeurt samen met lokale energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden, midden- en kleinbedrijf. Samen zijn wij de coöperatieve energiesector.

 

Ben jij ook enthousiast geworden? Wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Janneke Wolkorte

Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do