Training Energieboswachter (vanaf 12 april)

Training Energieboswachter

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een lokale natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Meld je dan nu aan voor de training Energieboswachter! UPDATE: Er zijn inmiddels 25 aanmeldingen voor de training. Aanmeldingen die nu nog binnenkomen, worden op de wachtlijst gezet. 

Met deze training word je in twee maanden tijd opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie. De training wordt begeleid door de professionals van jouw provinciale Natuur en Milieufederatie.

UPDATE: Er zijn inmiddels 25 aanmeldingen voor de training. Aanmeldingen die nu nog binnenkomen, worden op de wachtlijst gezet.

Inschrijven

Resultaat: wat levert de training op?

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten.
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.
 • Praktijkervaring (oefenen met een zelfgekozen zon- of windproject).
 • Interessant en leuk netwerk: je wordt onderdeel van een expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
 • Officieel certificaat ‘Training Energieboswachter’.

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurinclusieve energieprojecten kunt vormgeven!

Programma

De training omvat 7 avonden (op dinsdag en/of op woensdagavond) waarvan 3 verdiepende kennissessies, 2 regionale bijeenkomsten en 2 online vragenuurtjes. Daarnaast werk je samen met andere deelnemers aan praktijkopdrachten. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en praktijkopdrachten.

Klik op de bijeenkomst voor meer informatie over datum, tijd en inhoud.

 

 • 1. Startbijeenkomst

  Datum: woensdag 12 april
  Tijd: 19:30 – 21:00 uur
  Locatie: Floreshuis, Groningen

  Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking en het stellen van vragen.

 • 2. Kennissessie 1: RUIMTE

  Datum: woensdag 19 april 2023
  Tijd: 19:30 – 21:00 uur
  Locatie: online (met de mogelijkheid om ook gezamenlijk te kijken)

  Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders.

 • 3. Bespreking praktijkopdracht #1

  Datum: dinsdag 25 april
  Tijd: 19:30 – 20:30 uur
  Locatie: Floreshuis, Groningen

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • 4. Kennissessie 2: ZON

  Datum: woensdag 10 mei 2023
  Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  Locatie: online (met de mogelijkheid om ook gezamenlijk te kijken)

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • 5. Kennissessie 3: WIND

  Datum: dinsdag 16 mei 2023
  Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  Locatie: online (met de mogelijkheid om ook gezamenlijk te kijken)

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • 6. Bespreking praktijkopdracht #2

  Datum: woensdag 24 mei
  Tijd: 19:30 – 20:30 uur
  Locatie: Floreshuis, Groningen

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, krijgen deelnemers toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • 7. Slotbijeenkomst

  Datum: woensdag 7 juni
  Tijd: 19:30 – 21:00 uur
  Locatie: fysiek, ruimte volgt

  Tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst presenteren de groepjes hun ‘integraal advies’, ontvangen de deelnemers hun certificaat, is er een terugblik en evaluatie op de training en kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe verder?


Praktische informatie

Wat is de doelgroep?
Deze training is onmisbaar voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie. Daarnaast zijn geïnteresseerde burgers vaak ook welkom om deel te nemen aan de training. Het is aan de betreffende Natuur en Milieufederatie om hierover te besluiten. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

Waar ligt de focus van de training?
• De training is toegespitst op zonne- en windprojecten op land, niet op andere energietechnieken.
• De training focust zich primair op de omgang met natuurwaarden en gaat secundair over landschap.
• Andere belangrijke aspecten, zoals de business case, gezondheid en woongenot, vallen buiten de scope van deze training.
• De focus ligt op kennisontwikkeling en training, niet op het bepalen van standpunten over de wenselijkheid van zon- en windprojecten.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de training?
Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

Wat kost het?
De training kost € 49,00 per persoon. Voor deze training geldt een annuleringsregeling. Je krijgt € 25,00 terug als je je uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training afmeldt via info@nmfgroningen.nl.

Hoe kan ik me aanmelden voor de training?

Aanmelden kan via deze button:

Inschrijven

De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers met een maximum van 25 deelnemers. Na opgave ontvang je ongeveer een week voor de start van de training het programma en nadere informatie. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Het online gedeelte van de training volg je via het programma Zoom. Mocht je niet bekend zijn met Zoom, dan zorgen wij voor extra ondersteuning hierin.

Organisatie
Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale Natuur en Milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen provinciale deelnemers.

Contact
Mocht je interesse hebben, of heb je nog vragen, neem dan contact met ons op (zie de contactgegevens hieronder).

Tags:
Profiel Martijn van der Glas

Martijn van der Glas

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, wo, do