Ommeland, Mixed Areas en Natuur en Milieufederatie Groningen zetten handtekening onder samenwerking voor Boer&Buur met Natuur

Ommeland, Mixed Areas en Natuur en Milieufederatie Groningen zetten handtekening onder samenwerking voor Boer&Buur met Natuur

Op 14 december trapten Boerderij Ommeland, Mixed Areas en de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) samen het project Boer&Buur met Natuur af bij de Fraeylemaborg in Slochteren. De komende 3,5 jaar ontvangen de twee coalities begeleiding bij de realisatie van hun plannen voor natuurinclusieve landbouw in samenwerking met omwonenden. Tijdens deze eerste kennismaking en werksessie werden de stappen in beeld gebracht die nodig zijn om de doelen van beide coalities te bereiken. Daarnaast werden ervaringen uitgewisseld, was er een gezellige borrel en zetten alle drie de partijen een handtekening onder de samenwerking voor de komende jaren. In heel Nederland vonden soortgelijke sessies plaats en gingen in totaal 24 coalities van start.

15 december 2023

 

Mixed Areas
Mixed Areas is een initiatief van biologisch akkerbouwer Gert Noordhoff uit Bellingwolde en gebiedsregisseur Blauwestad en kunstenaar Marc van Zanten. Op een akker gelegen onder de Pieter Smitbrug die Blauwestad met Winschoten verbindt, werken ze op innovatieve wijze aan het verbeteren van de voormalige bouwgrond van Blauwestad. De grond is nu nog niet geschikt voor het telen van voedselgewassen. Door de wijze waarop er is gemaaid, is een landartproject verrezen, waarop iedereen die over de brug fietst prachtig zicht heeft.

CSA 
Eén van de doelen van Mixed Areas is om een Community Supported Agriculture (CSA) op te richten, waarbij inwoners een bijdrage betalen in ruil voor een deel van de groentes die er straks worden verbouwd. Maar behalve een CSA moet Mixed Areas een proeftuin en gemeenschap worden waar iedereen zich thuis voelt om kunst met alle zintuigen te ervaren en te creëren. Een plek die verschillende soorten mensen bij elkaar brengt en die verbindingen legt: tussen boer en buur, tussen Blauwestad, Winschoten en omliggende dorpen, tussen kunst en landbouw en tussen praktijk en wetenschap.

Boerderij Ommeland
Boerderij Ommeland in Thesinge wordt gerund door de broers Menko en Janko Oosterhuis. Onder de rook van Groningen hebben zij een akkerbouwbedrijf. Op hun land is al ruimte voor biodiversiteit en het bedrijf is in omschakeling naar een natuurinclusieve vorm van landbouw. Gelegen in de voortuin van de stad zien de broers kansen om veel actiever samen te werken met stadjers. Er wordt al aan een aantal ideeën gewerkt, zoals een coöperatief zonnepark. Ze zien graag meer leven op hun erf. De broers kunnen gewassen telen voor stadjers, maar stadjers zijn ook welkom om te komen boeren. Hoe de relatie tussen boer en buur precies moet worden vormgegeven wordt in dit project uitgewerkt.

 

Tags:

“In 2027, wanneer dit project afloopt, kijken we hopelijk naar florerende coalities van boeren en buren die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere initiatieven. Niet alleen hier in Groningen, maar met de 24 coalities in heel Nederland.”

Jasper Tiemens, projectleider Boer&Buur met Natuur ­in Groningen

15 december 2023

24 coalities door heel Nederland
Ook in de rest van het land vonden soortgelijke werksessies plaats. Boer&Buur met natuur is een project van de Natuur en Milieufederaties en in iedere provincie zijn twee coalities geselecteerd die aan de slag kunnen met hun plannen. Allen ontvangen ze kennis en hulp om belemmeringen weg te nemen bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw in samenwerking met inwoners. Deelnemers bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten: van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen zoals Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling naar natuurinclusief.

Meer weten? Kijk dan op www.boerenbuurmetnatuur.nl.

 

Meer weten over Boer&Buur met Natuur in Groningen? Neem dan contact op met Jasper Tiemens

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr