W.J.T. (Wim) van Gemert

Eigenlijk is het jammer dat je een groot deel van je leven nodig hebt om te beseffen dat de ‘kwaliteit’ van je leefomgeving bepalend is voor je welbevinden. In ieder geval is mij dat overkomen.

Ik ben Wim van Gemert, mijn naam verraadt al dat ik uit De Peel kom. Als chemisch technoloog heb ik me veel beziggehouden met water, bodem, afval (TNO) en energie. Dat laatste bij Gasunie, waar ik van zowat alle kanten verantwoordelijk ben geweest voor, en de wereld rond, heb bijgedragen aan innovatie in de aardgaswereld.

Zo’n 10 jaar geleden heb ik een knip gelegd en ben, vanaf een compleet blanco vel, begonnen te bouwen aan een omgeving waar (open) innovatie wordt ingezet voor energietransitie. Ik ben leading lector Energietransitie bij Hanzehogeschool Groningen en, onder andere, initiatiefnemer van de proeftuin EnTranCe, op de Zernike campus.

Als lid van de RvT wil ik vooral graag een open klankbord zijn in de zoektocht naar ‘kwaliteit’.

Nevenfunctie Wim van Gemert:
lid Raad van Advies Sameen

Profiel W.J.T. (Wim) van Gemert

W.J.T. (Wim) van Gemert

Lid Raad van Toezicht