M. (Monique) van Haeren

De natuur hebben we allemaal nodig. Om te wandelen, om te spelen, om je te verwonderen, om gezond te blijven, om vrijheid te voelen en om nog heel veel meer redenen.

Op lokaal niveau zet ik me als directeur van de werkmaatschappij Integraal Beheer Openbare ruimte voor de gemeente Midden-Groningen in voor een schone en veilige leefomgeving van de inwoners. Heel veel onderwerpen, zoals het maken van groenplannen die gerelateerd zijn aan ecologische hoofdstructuren, de duurzaamheid in de waterketen, het dierenwelzijnsbeleid, van afval naar grondstof, zijn van die plannen die een link hebben met de plannen van de NMG. Als toezichthouder zet ik mijn kennis en kunde in, zodat de NMG zich dagelijks kan richten op een groen en duurzaam Groningen. Dan kunnen we met z’n allen genieten van een afwisselend landschap en een rijke natuur, nu en in de toekomst.

Nevenfunctie Monique van Haeren:
manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer bij de gemeente Stadskanaal

Profiel M. (Monique) van Haeren

M. (Monique) van Haeren

Lid Raad van Toezicht