CBF-erkenningspaspoort

Het CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke toezichthoudende stichting die fondsenwervende instellingen beoordeelt. Instellingen die aan de criteria voldoen kunnen door het CBF worden erkend als Keurmerkhouder. De Natuur en Milieufederatie Groningen is al sinds 2005 Keurmerkhouder.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, toezichthouder Erkende Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Naar ons paspoort