Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG), als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van inconsistent beleid. Bij de afhandeling van klachten volgen wij de volgende procedure:

1. Een klacht kan worden ingediend via info@nmfgroningen.nl of door telefonisch contact op te nemen via 050 3130800.

2. We proberen de klacht direct af te handelen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de klacht genoteerd. De NMG is gehouden binnen 14 dagen te reageren. Als blijkt dat de klacht niet in deze termijn kan worden afgehandeld, stuurt de NMG een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling.

3. Alle klachten worden geregistreerd. Wanneer blijkt dat over bepaalde zaken vaker klachten binnenkomen, zal de NMG hierop actie ondernemen.