Drukbezocht Symposium Naar een Nieuw Gronings Peil

Slag om de Noorderruimte

Naar een Nieuw Gronings Peil

Op 1 juli organiseerde de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) het symposium Naar een Nieuw Gronings Peil. Bezoekerscentrum Reitdiep, net onder de rook van de Stad, vormde het decor van de bijeenkomst. Dit symposium is onderdeel van een drietal bijeenkomsten in Noord-Nederland van de drie noordelijke natuur en milieufederaties met als thema ‘Slag om de Noorderruimte’. Aanpassing aan klimaatverandering, oftewel klimaatadaptie, stond centraal op het symposium in Groningen. Key-note sprekers waren Petra van Egmond en Gerrit Hiemstra.  

1 juli 2022

Bekijk hier de presentaties van de sprekers:

Na een introductie door gedeputeerde Melissa van Hoorn, nam NOS-weerman en noordeling Gerrit Hiemstra de zaal mee naar de achtergronden van de verandering van ons klimaat. ‘Maak de jongere generatie leidend. Van een plan vermindert CO2-emissie niet. Dat wat je doét helpt.’ 

Natuurinclusieve inrichting
Petra van Egmond lichtte vervolgens toe hoe ons land hierop kan worden aangepast, in samenwerking met de natuur. Petra van Egmond is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Van Egmond stelde dat een natuurinclusieve inrichting van het land kan bijdragen om Nederland weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Bovendien kan deze aanpak bijdragen aan andere actuele opgaven zoals een gezonde leefomgeving, schoon water en herstel van de biodiversiteit. 

‘We moeten sturen op verweving van ruimtelijk functies. Combineer. Waardeer en beloon boeren voor al hun ecosysteemdiensten. Niet alleen voor het voedsel.’

Verzilting
Het tweede deel van het programma stond in het teken van de Groningse praktijk. Gert Noordhoff en Douwe van Noordenburg lieten zien dat het mogelijk is om als provincie en boer in de kustregio om te gaan met klimaatverandering en verzilting. Een goede klimaatbestendige kustverdediging vraagt meer dan alleen het verhogen van zeedijken. De landbouw zal zich in de toekomst in delen van Groningen meer moeten richten op zilte teelt of op het anticiperen op verzilting. 

Valuta Voor Veen
Een nieuw verdienmodel voor klimaatadaptatie was het onderwerp van de tweede lezing. Gerard Adema (Friese Milieu Federatie) en Wytze van der Gaast (Stichting Nationale Koolstofmarkt) vertelden over het opzetten van nieuwe verdienmodellen voor boeren en andere grondeigenaren om klimaatverandering tegen te gaan. Adema vertelde daarbij over het project Valuta Voor Veen, dat in Fryslân is opgezet om vermindering van CO2 te realiseren door het verhogen van het waterpeil op geld te zetten.  

Door het verhogen van het grondwaterpeil wordt veenoxidatie in de veenweidegebieden tegengegaan en ook versterkt het de biodiversiteit. Daarnaast biedt deze aanpak een nieuw economisch perspectief voor grondeigenaren.   

Gronings peil
Hoe een nieuw Gronings peil er in de praktijk uit kan zien werd duidelijk tijdens de excursie van Harrie Miedema, een van de Groninger klimaatambassadeurs. Hij liet de bezoekers een deel van het Reitdiepdal zien dat zich uitstrekt tussen Stad en Wad. 

Perspectief
Met ongeveer 125 aanwezigen was het bezoekerscentrum helemaal vol. De opkomst laat zien dat het onderwerp klimaatadaptatie en de gevolgen voor het ruimtegebruik in Groningen leeft. In tijden van onrust over de koers voor het landelijk gebied, waarbij boeren en natuur tegenover elkaar lijken te staan, lieten de verhalen zien dat er perspectief is voor de landbouw, samen met de natuur in een klimaatbestendig landelijk gebied.

Fotogalerij
Hieronder treft u een aantal foto’s aan die gedurende dag zijn gemaakt, waarbij onze grote dank uitgaat naar fotograaf Stef Steneker die het merendeel van deze foto’s heeft gemaakt.

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr

06 28968818 b.hollander@nmfgroningen.nl LinkedIn