Duurzame Bedrijvigheid

Duurzame bedrijvigheid

De Natuur en Milieufederatie Groningen wil werk maken van de verduurzaming van bedrijfsprocessen en het behoud van milieukwaliteit in de provincie Groningen. Onze focus ligt op de industrie in de Eemshaven en van Delfzijl. Deze behoren tot de weinige gebieden in Nederland waar ruimte is voor de vestiging van grootschalige chemische industrie.

De NMG vindt het belangrijk dat deze economische ontwikkelingen een zo duurzaam mogelijk karakter hebben. Er moet rekening worden gehouden met het kwetsbare ecosysteem van de Eems-Dollard en het aangrenzende werelderfgoed Waddenzee. Tevens dient het gebied leefbaar te blijven voor omwonenden.

Hiertoe volgen we de actuele provinciale ontwikkelingen op dit terrein intensief, overleggen we met de diverse stakeholders uit de regio, en schuiven we met grote regelmaat aan bij Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemshaven, VNO-NCW en de NOM.