NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Economie & Ecologie in Balans

Economie & Ecologie in Balans

Een gezond evenwicht tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta: dat is waar het project ‘Ecologie en Economie in balans’ voor moet zorgen. Het is daarbij belangrijk dat bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden intensief met elkaar samenwerken. Op 30 januari 2014 hebben verschillende partijen uit de regio een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende jaren aan de slag te gaan met het project.

Ecologie en economie

De afgelopen jaren zijn de Eemshaven en de haven van Delfzijl steeds meer in trek geraakt bij bedrijven. Maar de haven- en industrieterreinen grenzen ook aan het Werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollardestuarium. Deze natuurgebieden zijn kwetsbaar en verkeren in slechte staat, wat een grote verantwoordelijkheid voor alle partijen in het gebied met zich meebrengt.

Doelen van het project

De komende jaren gaan bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zich met het project ‘Ecologie en Economie in balans’ inzetten voor de volgende doelen:

  • de groei van duurzame economische activiteiten;
  • een beter ecologisch systeem van het Eems-Dollardestuarium;
  • een hogere kwaliteit van het milieu en de leefomgeving
  • een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven.

Ontwikkelingen in de Eemsdelta

Naast het project ‘Ecologie en Economie in balans’ spelen er nog veel andere ontwikkelingen in de Eemsdelta, zoals Natura 2000, het opstellen van het Integraal Managementplan voor het Eems-Dollardestuarium (IMP), de Kaderrichtlijn (KRW), het Deltaprogramma Wadden, het programma Naar een Rijke Waddenzee, gemeentelijke bestemmingsplannen en de Havenvisie van Groningen Seaports. ‘Ecologie en Economie in balans’ wil zoveel mogelijk verbindingen leggen tussen deze initiatieven, om ze zodoende te versterken en samenhang aan te brengen.

Kijk voor meer informatie over deze en andere projecten in het overzicht.

Deelnemers

‘Ecologie en Economie in balans’ is een project van: Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports, NOM, N.V. Waterbedrijf Groningen, Stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, provincie Groningen, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Rijkswaterstaat, Programma naar een Rijke Waddenzee, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, gemeente Loppersum, gemeente Oldambt, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest.

Documentatie

  • Samenwerkingsovereenkomst natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium (23 januari 2014)
pdf icoon
  • Intentieverklaring. Ecologie & Economie in balans
pdf icoon
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF