NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen in samenwerking met Groninger Dorpen. Met het Servicepunt willen we lokale energiebesparing en opwekking van duurzame energie stimuleren en ondersteunen. We hebben een groot netwerk van (startende) lokale initiatiefnemers, beleidsmakers, deskundigen, kennisinstellingen, bedrijven en andere betrokkenen. Met dit netwerk wisselen we kennis en informatie uit en spelen we in op actuele ontwikkelingen rondom lokale duurzame energie.

Ga meteen naar de website van het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
(Hier vindt u ook een kaart met alle energie-initiatieven in Groningen)

Partners
Samen met onze partners organiseren we bijeenkomsten, zowel op Groningse als op noordelijke en landelijke schaal. Hier bespreken we actuele ontwikkelingen en concrete vraagstukken, zoals de (on)mogelijkheden bij grootschalige collectieve zonneprojecten en financiële haalbaarheid in relatie tot de huidige salderingsregels.

Daarnaast biedt het Servicepunt gerichte ondersteuning. Het is het eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. We hebben een deskundigenpanel dat initiatiefnemers verder kan helpen met specifieke vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Janneke Wolkorte via ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl.

Over Lokale Energie
Duurzame energie leeft. Steeds meer bewonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan lokaal aan de slag. Wij stimuleren deze ontwikkeling en zijn dan ook al sinds 2011 aanjager in de provincie Groningen.

Lokale energie-initiatieven leveren op meerdere vlakken een belangrijke bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Via verschillende activiteiten stimuleren zij hun omgeving om energie te besparen en zelf duurzaam energie op te wekken. Sommigen gaan nog een stapje verder en willen een eigen lokaal energiebedrijf starten. Maar daarnaast zijn zij ook onmisbaar voor het creëren van draagvlak voor de energietransitie en het bijbehorende klimaat- en energiebeleid.

Samenwerking
Het Servicepunt werkt onder andere samen met de Provincie Groningen, Groninger gemeenten, NCG, Energieloket Groningen,
 Energy Academy, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Zonnepanelendelen BV en Rabobank.

 

Contactpersonen: Janneke Wolkorte, Michiel Mulder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF