Viering behoud Driebondsbos

Viering behoud Driebondsbos

Vertegenwoordigers van bewonersgroepen en natuurorganisaties ontvingen op 6 april Groningse politici om hen te bedanken voor het behoud van het Driebondsbos in Groningen. In het coalitieakkoord van het huidige gemeentebestuur is afgesproken dat het Driebondsbos gespaard blijft. Degenen die zich daar het meest hard voor gemaakt hebben, werden op 6 april bedankt. Naast de wethouders Kirsten de Wrede, Mirjam Wijnja en Rik van Niejenhuis ging het ook om raadslid Hans Sietsema.

11 april 2023

Driebondsbos langs het Eemskanaal
Foto: Marco Glastra

Bij de bekendmaking van de plannen voor de wijk Eemskanaalzone in 2021 bleek de toekomst voor deze spontane natuur op het voormalig slibdepot bepaald niet gegarandeerd. Door de gezamenlijke inspanningen van de aanwezigen lukte het dit unieke stukje natuur veilig te stellen.

Bij de planvorming van de wijk Eemskanaalzone aan de rand van het bos, was het sterk de wens van de gemeente Groningen deze aan te sluiten op het Eemskanaal. Ook werd een mountainbike skillspark gepland in de zone tussen P+R Meerstad en het Driebondsbos.

Stedelijke Ecologische Structuur

Het stuk bos en ruigte barst echter van het leven: er broeden meer dan vijftig vogelsoorten zoals de havik, de nachtegaal, verschillende soorten uilen en de blauwborst. Ook leven er verschillende soorten vleermuizen en reeën. De gehele strook langs het Eemskanaal vanaf P+R Meerstad tot aan de Borgbrug is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur, die als groene zone de stad met de ommelanden verbindt.

Motie behoud Driebondsbos

Om het bos te behouden namen bewoners van omliggende dorpen en wijken contact op met natuurorganisaties en raadsleden. Met excursies, een gezamenlijke brief en een petitie werd aandacht gevraagd voor de waarde van het gebied. Ook werden broedvogels met een monitoring nauwkeurig in kaart gebracht. Met resultaat: raadsleden werkten aan een motie voor behoud van het Driebondsbos, die unaniem werd aangenomen.

Tijdens de viering op 6 april jl. luisterden de aanwezigen in de motregen naar de blauwborsten en vertelden de aanwezige wethouders De Wrede en Van Niejenhuis en raadslid Sietsma over hun liefde voor dit gebied, waarom het behoud ervan hen aan het hart ging en hoe ze in actie kwamen. Gezamenlijk werd geproost en het behoud gevierd.

Bestaande natuur van groot belang

Met de komst van de wijk Eemskanaalzone is deze bestaande natuur van groot belang. Voor de natuur zelf, maar ook voor de huidige en toekomstige bewoners. Er wordt op dit moment druk getekend aan de wijk. Hoe de nieuwbouw zich gaat verhouden tot de zone langs het Eemskanaal is nog niet bekend. Jasper Tiemens (Natuur en Milieufederatie Groningen): ‘De gezamenlijk natuur- en bewonersorganisaties hopen natuurlijk op een natuurinclusieve wijk, waar beschermde bestaande natuur centraal staat, gewaarborgd in een Stedelijke Ecologische Structuur. We blijven alert.’

Zie ook: Behoud Driebondsbos voor havik en nachtegaal

Tags:
Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr