Schorsingsverzoek Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV

4 juni 2020

Schorsingsverzoek Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV

TenneT wil nu beginnen met de aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten. Terwijl de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan in het beroep dat de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) namens 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners heeft aangetekend. Dat kan nog wel een half jaar duren. Te vrezen valt dat tegen die tijd de eerste funderingen gereed zijn en de eerste palen staan. En die gaan niet meer weg. Om dit te voorkomen is de Voorzieningenrechter van de Raad van State gevraagd het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen te schorsen tot na de uitspraak in het lopende beroep.

Reitdiepdal Karspelweg bij Wetsinge (foto: Heidi Renkema)

Ondanks groot verzet van maatschappelijke organisaties, maar ook van gemeenten en Provincie, heeft de minister van Economische Zaken eind 2017 besloten de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten geheel bovengronds aan te leggen, volgens een tracé dat onnodig veel schade toebrengt aan het mooie, open Groninger landschap, aan het belangrijkste weidevogelgebied in de provincie en aan belangrijke cultuurhistorische waarden. Onnodige schade, want er zijn andere tracés mogelijk die veel minder schade veroorzaken. Dat hebben de maatschappelijke organisaties en de bewoners, maar ook de Provincie, keer op keer aan de minister duidelijk gemaakt, maar daar had hij geen oren naar. De nieuwe hoogspanningsverbinding zal zeker de komende 80 jaar het open landschap domineren.

De 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners zijn op 22 februari 2018 tegen dit besluit in beroep gegaan. In een tussenuitspraak van 9 oktober 2019 concludeerde de Raad van State dat het plan van de minister op één punt beneden de maat was. Het Landschapsplan, waarin de minister de maatregelen noemt die hij minimaal noodzakelijk vindt om de hoogspanningsverbinding aanvaardbaar in het gebied in te passen, was te onduidelijk. De minister kreeg een half jaar om met een beter plan te komen. Het nieuwe plan is er inmiddels: het is wel dikker, maar niet duidelijker. Dit heeft de NMG namens 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners aan de Raad van State geschreven. Als de Raad van State het hiermee eens is, wordt het Rijksinpassingsplan vernietigd. Maar het kan nog wel even duren voor de Raad van State zich uitspreekt.

Ondertussen wil TenneT alvast funderingen aanleggen en palen plaatsen. Daarmee worden de bezwaarmakers, maar ook de Raad van State, voor voldongen feiten geplaatst. De Raad van State kan ons gelijk geven, maar die masten gaan niet meer weg. Om dit te voorkomen hebben wij aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State gevraagd het besluit van de minister te schorsen tot na de einduitspraak van de Raad van State. Als de Voorzieningenrechter hierin mee gaat, wordt het TenneT verboden om werkzaamheden uit te voeren voordat de Raad van State heeft beslist.

De 13 maatschappelijke organisaties:

Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Vof Kerk Klein Wetsinge, Erfgoedvereniging Heemschut-Groningen, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 kV Westeremden, Molenstichting Winsum, buurtschap Nieuwbrug, Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam

Download hier het RvS verzoek voorlopige voorziening 380 kV

 

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen