Ook nieuw Landschapsplan Noord-West 380 kV deugt niet

12 mei 2020

Ook nieuw Landschapsplan Noord-West 380 kV deugt niet

Volgens de tussenuitspraak van 9 oktober 2019 van de Raad van State in onze procedure tegen de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten was het Landschapsplan niet duidelijk genoeg. Uit dat plan moet duidelijk worden welke maatregelen volgens de minister ten minste moeten worden uitgevoerd binnen 5 jaar na aanleg van de hoogspanningsverbinding voor een goede landschappelijke inpassing van deze verbinding. De minister heeft nu een nieuw Landschapsplan vastgesteld, maar ook dit plan is vaag en onduidelijk. Wij vragen aan de Raad van State om het besluit van de minister te vernietigen.

Reitdiepdal, Karspelweg bij Wetsinge (foto Heidi Renkema)

Slecht tracé
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten geheel bovengronds zal worden aangelegd. Volgens een slecht tracé: door ons mooie nationaal landschap Middag-Humsterland, door het Reitdiepdal, door het wierdenlandschap, komt een gordijn van dikke hoogspanningskabels aan meer dan 50 meter hoge masten het weidse en open landschap de komende zeker 80 tot 100 jaar verpesten.

Het trieste is dat dit helemaal niet hoeft. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle kabels onder de grond te stoppen. Dat was een paar jaar geleden nog erg duur, maar de technische ontwikkelingen gaan snel. Er zijn nu nieuwe technieken en er worden andere materialen gebruikt, waardoor 380 kV ondergronds nu ongeveer net zo veel kost als bovengronds. Maar het besluit is nu eenmaal genomen, daar komt de minister niet op terug.

Vaag landschapsplan
Wij, 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners, zijn op 22 februari 2018 tegen dit besluit in beroep gegaan. In een tussenuitspraak van 9 oktober 2019 concludeerde de Raad van State dat het plan van de minister op één punt beneden de maat was. Binnen 5 jaar na de aanleg van hoogspanningsverbinding moet het landschappelijk inpassingsplan geheel uitgevoerd zijn, zo staat in het plan. Maar dat landschapsplan was zo vaag en onduidelijk dat na 5 jaar niet gecontroleerd zou kunnen worden of de minister zich aan deze voorwaarde had gehouden. De Raad van State vond dit in strijd met de rechtszekerheid. Daarom droeg de Raad van State de minister op om binnen 26 weken een nieuw Landschapsplan vast te stellen, dat wel duidelijk maakt welke maatregelen de minister minimaal noodzakelijk acht voor een aanvaardbare landschappelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding en die binnen 5 jaar na aanleg van de hoogspanningsverbinding moeten zijn uitgevoerd.

Nieuw vaag landschapsplan
Dit nieuwe Landschapsplan heeft de afgelopen weken ter visie gelegen. In onze reactie aan de Raad van State komen wij tot de conclusie dat er weliswaar meer plannen in het nieuwe Landschapsplan zitten (nu 54 plannen), maar die zijn nog net zo vaag en onduidelijk als in het oude plan. Bij vrijwel geen enkel plan wordt aangegeven om welke oppervlakte het gaat of om hoeveel beplanting van welke soort. Bij verschillende plannen is zelfs niet duidelijk waar ze worden uitgevoerd.

Ook blijkt geen enkel plan te voldoen aan alle criteria die de minister zelf had opgesteld: het moet, volgens de minister, gaan om plannen die iets te maken hebben met de nieuwe hoogspanningsverbinding, die (gedeeltelijk) liggen binnen 1,5 kilometer vanaf de nieuwe hoogspanningsverbinding, die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het landschap waar de hoogspanningsverbinding doorheen loopt en die kunnen worden uitgevoerd op grond van de overheid, zonder dat het bestemmingsplan hoeft te worden aangepast.

Wij komen tot de conclusie dat ook dit nieuwe Landschapsplan niet de nodige duidelijkheid biedt: het besluit van de minister is nog altijd in strijd met de rechtszekerheid. Wij vragen de Raad van State dan ook om het Rijksinpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding te vernietigen.

De 13 maatschappelijke organisaties:

Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Vof Kerk Klein Wetsinge, Erfgoedvereniging Heemschut-Groningen, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 kV Westeremden, Molenstichting Winsum, buurtschap Nieuwbrug, Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam

Download hier het RvS beroepschrift N-W 380 kV Landschapsplan

 

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen