Erik de Waal

Na 30 jaar als gemeenteambtenaar werk ik sinds 2009 bij de Natuur en Milieufederatie Groningen als beleidsmedewerker Groene Ruimte en jurist. Voor bescherming van natuur, milieu en landschap is de ruimtelijke ordening erg belangrijk. Ik volg de provinciale (Provinciaal Omgevingsplan en Provinciale Omgevingsverordening) en gemeentelijke (bestemmingsplannen buitengebied) ruimtelijke plannen op de voet. Ook het landbouwbeleid, de ontwikkelingen in het Eems-Dollardgebied (vooral de Eemshaven en de haven van Delfzijl) en de landschappelijke gevolgen van windturbines zijn belangrijke thema’s.

Daarnaast geef ik juridisch advies aan aangesloten organisaties en anderen, bijvoorbeeld over het indienen van een zienswijze. En soms ga ik, meestal op verzoek van aangesloten organisaties, in beroep bij rechtbank of Raad van State.

Ik geniet graag van de natuur, vaar met een zeilboot op het Lauwersmeer en de Waddenzee. En ik speel in een jazzband.

Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen