‘Misschien is de natuur straks wel klaar met ons’

22 juni 2022

‘Misschien is de natuur straks wel klaar met ons’

‘De natuur kan zonder ons voortbestaan, maar wij niet zonder de natuur. Laat dus het jij-bakken varen, stelt Annie van der Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, en kies een gezamenlijk perspectief.’

Netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties Annie van der Pas slaat de spijker op z’n kop in een opiniestuk in het AD. Ze stelt dat we niet uit het oog moeten verliezen waar we dit allemaal voor doen: het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit.  

In het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kwamen in Groningen in 2020 veertien natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen met een manifest ‘Naar een rijk platteland’. Hierin deden we een oproep naar de provincie Groningen om de regie te nemen en samen met hen te werken aan een rijk platteland en een rijke biodiversiteit. We lieten zien dat we in Groningen graag samen werken aan doelen die we samen opstellen. De provincie werkt nu aan een strategie.  

De provincie Groningen houdt al ruim twintig jaar goed in beeld hoe het gesteld is met de toestand van de natuur. Ze zien een fragiele balans in natuurgebieden, maar een achteruitgang van biodiversiteit buiten natuurgebieden. In agrarische percelen is vrijwel geen diversiteit in vegetatie meer te vinden.  

Internationale verantwoordelijkheid
Ook in Groningen hebben we een internationale verantwoordelijkheid voor het redden van de biodiversiteit. Het IPBES stelt in 2019: De achteruitgang van natuur vindt met een ongekende snelheid plaats en steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mensen wereldwijd. De Groningse biodiversiteit is van internationaal belang: denk aan het ecosysteem van de Wadden en de akkervogels in Oost-Groningen.  

Natuur buiten natuurgebieden
Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat natuur niet louter bestaat in natuurgebieden. Bij een gezonde biodiversiteit is natuur in landelijk gebied en bebouwde omgeving volslagen onmisbaar. 

Afhankelijkheid en bestaansrecht van natuur
We zijn afhankelijk van natuur. Denk aan de bestuiving van gewassen, schoon drinkwater en een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarnaast wordt de rol van natuur bij gezondheid ook steeds duidelijker. De natuur heeft daarnaast een intrinsieke waarde, oftewel bestaansrecht. En wij hebben de sleutel om deze te behouden. Laten we niet vergeten dat dit onderleggers zijn voor het nemen van drastische maatregelen, maar ook zouden moeten leiden tot langetermijnvisie. 

Langetermijnperspectief
In Groningen worden boeren ook flink geraakt door de stikstofmaatregelen. Als we samen met de agrarische ondernemers een langetermijnperspectief kunnen schetsen van vitale natuurinclusieve boerenbedrijven gaan we verder dan het voldoen aan een juridische Europese verplichting. Dan bouwen we aan een toekomst voor de agrarische sector én de natuur in Groningen. We kennen al een heel aantal Groningse boeren die werken aan dit perspectief. 

Het artikel in het AD betrof een ingekorte versie. Het hele artikel van Annie van de Pas is hier te vinden: ‘Misschien is de natuur straks wel klaar met ons’.