Minisymposium over transitie in de Biotoop op 13 maart

1 maart 2018

Minisymposium over transitie in de Biotoop op 13 maart

Op 13 maart organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen een minisymposium over transitie in de Biotoop in Haren. Dit ter ere van het afscheid van voormalig directeur-bestuurder Anneke Schäfer. Een prachtig moment om met onze achterban eens stil te staan bij verandering en kennis te maken met Jan-Willem Lobeek. 

We staan voor veranderingen die een grote impact hebben op onze directe omgeving. Maar hoe komt transitie nu echt tot stand? Tijdens het minisymposium gaan we hier op in: zowel in bredere zin, als met persoonlijke verhalen over drijfveren en ervaringen.

Op het programma staan een inleiding door complexiteitsexpert Govert Geldof en een lezing van Eline Ringelberg, die samen met haar partner het akkerbouwbedrijf de Kloosterplaats runt in Muntendam. Ook de vakgroep Environmental Psychologie verzorgt een lezing over de psychologie achter de energietransitie. Onder het programma treft u meer informatie aan over de lezingen van Govert Geldof en Eline Ringelberg.

Geef u hier op voor het hele programma
Geef u hier op, als u alleen op de netwerkborrel komt

PROGRAMMA

13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom Hans-Paul Klijnsma – Dagvoorzitter en voorzitter Raad van Toezicht NMG
13.35 uur Inleiding Govert Geldof – Complexiteitsexpert, zelfstandig adviseur Transities? Zoek de complexiteit op!

In zijn inleiding maakt Govert Geldof onderscheid naar complexiteit en ingewikkeldheid. Complex is ‘wat ontstaat’ en ingewikkeld is ‘wat is gemaakt.’ Een boom ontstaat, een horloge is gemaakt.

14.00 uur Ruimte voor vragen en discussie
14.10 uur Psychologie van de energietransitie
  • Ellen van der Werff – Vakgroep Environmental Psychology
De psychologie achter de energietransitie

Om een transitie te bewerkstellingen is het cruciaal dat mensen hun gedrag veranderen. Mensen kunnen bijvoorbeeld zelf duurzame energie opwekken of besparen. Om het gedrag te kunnen veranderen moeten we eerst weten welke factoren ons gedrag beïnvloeden. In deze presentatie worden verschillende psychologische factoren besproken die ons gedrag beïnvloeden en interventies die deze factoren en het gedrag veranderen. Op deze manier kan de omgevingspsychologie bijdragen aan de transitie.

14.35 uur Ruimte voor vragen en discussie
14.45 uur Landbouwtransitie: naar natuurinclusieve landbouw Eline Ringelberg: Eline Ringelberg en haar echtgenoot Peter Harry Mulder runnen samen akkerbouwbedrijf de Kloosterplaats en zijn oprichters van werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam

 

Een inspirerend verhaal over hoe liefde voor vogels een vliegwiel bleek voor de transitie naar en de ontwikkeling van de natuurinclusieve landbouw.
15.10 Eindronde voor vragen en discussie
15.45  – 17.30 uur Netwerkborrel Met (korte) toespraken van gedeputeerde Henk Staghouwer, Hans-Paul Klijnsma, Anneke Schäfer en Jan-Willem Lobeek.

 

Strandmorfologie: deze patronen zijn ontstaan, niet gemaakt.

Govert Geldof: ‘Transities? Zoek de complexiteit op!’
In zijn inleiding maakt Govert Geldof strikt onderscheid naar complexiteit en ingewikkeldheid. Complex is ‘wat ontstaat’ en ingewikkeld is ‘wat is gemaakt.’ Een boom ontstaat, een horloge is gemaakt. Wellicht de grootste misvatting bij transities is dat we alle processen integraal in beschouwing moeten nemen, ruimtelijk, voor de korte en de lange termijn, om daarbij zoveel mogelijk actoren te betrekken.

Dat resulteert in een ondoordringbare ingewikkeldheid. Veranderingsprocessen raken erin verstrikt. Je moet juist de complexiteit opzoeken, dan wordt het eenvoudig.

Casus
Wat dit is, illustreert hij aan de hand van de pilot voor de Omgevingswet in Noordwest Fryslân (Waadhoeke en Harlingen). Daar hebben we te maken met de energietransitie, adaptatie aan klimaatverandering, de omvorming van een lineaire economie naar een circulaire economie, de noodzaak biodiversiteit te vergroten, het inspelen op demografische ontwikkelingen, het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én de transformatie in het sociale domein. Door kleine, lokale en concrete projecten op te pakken, ontstaat natuurlijke samenhang en is er sprake van direct contact tussen betrokkenen.

Over Govert Geldof
Govert is zelfstandig adviseur (Tzum, Fryslân) op het gebied van ‘nieuw vakmanschap’, water, milieu en leefomgeving. Zijn credo is: ‘het is complex, maar we maken het ingewikkeld.’ Naast adviseur is hij ook raadslid in de kersverse gemeente Waadhoeke. Kijk op de website van Govert Geldof.

Eline Ringelberg: ‘Transitie in de akkerbouw – Boerderij de Kloosterplaats’
Langzaam komt er een transitie in de landbouw op gang. Steeds meer partijen – boeren, natuurorganisaties, beleidsmakers, enzovoort – spannen zich in om de kloof tussen landbouw en de rest van onze samenleving te overbruggen. In onze ogen moeten ze hand in hand gaan: natuur en landbouw, boer en burger. Op gangbaar akkerbouwbedrijf de Kloosterplaats én in een gebied eromheen, werken Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg met hulp van vele anderen al een flink aantal jaren concreet aan gezonde, levende akkers en een aantrekkelijk landschap voor mens, dier en plant.

Boerenbuitengebied Muntendam
Wat, hoe en met welk resultaat? Eline Ringelberg vertelt u er graag over. Kijk alvast eens op www.boerenbuitengebied.nl of op de Facebookpagina Boerenbuitengebied Muntendam voor meer informatie.

Voor zijn Tour du Boer bezocht Jasper Tiemens de Kloosterplaats al eens. Lees zijn verslag daarover hier. 

 

Tags: