DvhN 3 februari: Nieuwbouw Suikerzijde en natuurbehoud kunnen samengaan (opinie)

4 februari 2022

DvhN 3 februari: Nieuwbouw Suikerzijde en natuurbehoud kunnen samengaan (opinie)

Suikerzijde Groningen, foto Marieke Wiersma

Rond het mooiste natuurgebied in de stad Groningen, de vloeivelden van de voormalige Suiker Unie, is een bittere juridische strijd ontstaan tussen de gemeente aan de ene kant en een aantal natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen, aan de andere kant. De gemeente wil daar de woonwijk Suikerzijde ontwikkelen en de natuur die daarbij verloren gaat compenseren ten koste van het mooiste weidevogelgebied binnen de stadsgrenzen – Polder De Oude Held, gelegen tussen Hoogkerk en De Held. Natuurorganisaties zien mogelijkheden om woningbouw en natuurbehoud te combineren, maar vinden tot nu toe geen gehoor bij de gemeente.

Leefgebied van onder meer grutto’s, vleermuizen en geoorde futen vernietigd
Omdat zowel op de vloeivelden als in De Oude Held het leefgebied van onder meer grutto’s, vleermuizen en geoorde futen vernietigd wordt, heeft de gemeente een ontheffing Wet natuurbescherming nodig van de provincie Groningen. Afgelopen vrijdag was een hoorzitting op het provinciehuis waar de natuurorganisaties hun bezwaren op deze ontheffing konden toelichten voor de provinciale commissie Rechtsbescherming.

Lees het hier het hele artikel.

Tags: