Energiebesparing

Energiebesparing

Om de klimaatverandering af te remmen, moeten we toe naar een ander energiesysteem. De eerste stap in dit nieuwe systeem blijft energiebesparing. Bij mensen thuis, maar ook bij bedrijven. Wat niet wordt gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt. Energiebesparing is sowieso een goede investering voor inwoners en bedrijven: goed voor het klimaat, maar ook goed voor de portemonnee. En hier valt nog een wereld te winnen. Goed gemeentelijk stimulerings- en handhavingsbeleid is noodzakelijk om te zorgen dat er ook in uw gemeente werk kan worden gemaakt van energiebesparing.

Als gemeente kunt u ervoor zorgen dat energiebesparing laagdrempelig en – niet onbelangrijk – toegankelijk is voor mensen met een kleine portemonnee.


Inspiratie voor uw gemeente

  • Maak energiebesparing laagdrempelig: maak budget en mankracht vrij om lokale energie-initiatieven, inwoners en bedrijven te stimuleren, adviseren en te faciliteren om energie te besparen. Zorg daarbij voor één aanspreekpunt dat mensen op weg helpt binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Stimuleer energiebesparing met een gemeentelijke subsidie.
  • Investeer in een coöperatieve wijk energie aanpak waarbij samen met wijkbewoners, lokale initiatieven en gemeente een energievisie & warmtevisie wordt uitgewerkt voor de wijk. Het loont om aan de voorkant te investeren in dit proces met de wijkbewoners zelf; het gaat immers over hoe warmpjes zij er straks bij zitten. Letterlijk en figuurlijk.
  • Via de CleanCampagne worden bedrijven ondersteund en gestimuleerd om energie te besparen. Met goede voorbeelden en advies krijgen bedrijven inzichten in de mogelijkheden en de terugverdientijd van besparingsmaatregelen.
  • Het Energieloket Groningen biedt hulp in alle stappen om als inwoner tot uitvoering van energiebesparende maatregelen te komen.

Terug naar alle informatie