Wijkenergieplannen: De Coöperatieve Aanpak

Wijkenergieplannen: De Coöperatieve Aanpak

De energietransitie – een uitdaging waarmee zowel gemeentes als burgers worstelen. Hoe wordt Nederland energieneutraal? Gemeentes hebben de opdracht dit op wijkniveau aan te pakken, met een wijkenergieplan. Gemeentes weten dat wijkvernieuwing het best te realiseren is als bewoners zich betrokken voelen, als ze participeren. En om dit te garanderen, heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met GrEK en Grunneger Power een aanpak ontwikkeld: De Coöperatieve Aanpak.   

Deze bewezen lokale methode zorgt voor: een transparant proces voor alle betrokkenen, vertrouwen, optimale verdeling van lusten en lasten als het gaat om energie-oplossingen, en draagvlak voor de energietransitie in gemeentes. Burgers worden betrokken gedurende het gehele proces, van initiatie tot realisatie. Optimaal draagvlak, op z’n Groningst.

Bewezen aanpak
De Coöperatieve Aanpak is bewezen, schaalbaar en garandeert optimale participatie van bewoners, gedurende het gehele proces, waarbij tijd en kwaliteit worden gewaarborgd, en koppelkansen worden benut. Zo wordt energie weer van en voor Groningers!

Waar zijn De Aanpakkers?
Meer weten over De Coöperatieve Aanpak? Neem dan contact op met Merijn. We gaan graag met je in gesprek. Immers, aanpakken, dat doe je samen.

Profiel Merijn de Jong

Merijn de Jong

Projectmedewerker energietransitie en duurzaamheid; werkdagen: ma t/m vr