Themasessie Omgevingskwaliteit

Themasessie Omgevingskwaliteit

25 mei 2023 - 25 mei 2023
20.00 (inloop vanaf 19.30) - 22.00

Over onze themasessies

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) bestaat in 2023 50 jaar. Naast het jaar van ons gouden jubileum is 2023 ook het jaar waarin wij onze koers voor de komende vier jaar opnieuw uitzetten. En dat kunnen we niet zonder hulp en input.

Het zijn roerige tijden. Ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en er komen meer crises bij dan er gaan. Ook zullen de politieke verhoudingen verschuiven. Daarbij zijn we een organisatie met een beperkte slagkracht en moeten we slimme keuzes maken bij het bepalen van onze strategie. Waaraan gaan we wel aandacht besteden? Waaraan niet? Waar en hoe heeft onze inzet de meeste impact?

25 mei: Themasessie Omgevingskwaliteit

Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is de hoofddoelstelling van de Omgevingswet, die zoals het nu lijkt in 2024 in werking treedt. Wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Welke rol hebben natuur en landschap hierbij? Hoe kan de NMG dit thema invullen de komende jaren en het verschil maken? Deze vragen en meer komen aan bod op 25 mei.

Aanmelden
Volg de link voor meer informatie en de aanmeldlink.

Terug naar agenda

Themasessie Omgevingskwaliteit

Oosterweg 13, Groningen, Netherlands