Op naar een mooi(er) Groningen!

Op naar een mooi(er) Groningen

Themasessie Omgevingskwaliteit - Arnoud Garrelts en Tim Willems-Kruize (Libau) en Jan-Willem Lobeek (NMG)

Groningen staat de komende jaren voor urgente ruimtelijke opgaven die om oplossingen vragen. Denk aan klimaatadaptatie, energietransitie, herstel van biodiversiteit, waterbeschikbaarheid, woningbouw en de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Meervoudig ruimtegebruik lijkt essentieel om aan alles plaats te bieden. Wat betekenen deze opgaven voor het huidige landschap? Hoe zorgen we ervoor dat de natuur niet verder achteruit holt, maar wordt versterkt? Is er ruimte voor nieuwe bossen in de Veenkoloniën of op het Hogeland? En wat betekent de nieuwe Omgevingswet hierbij voor inwoners die zich willen inzetten voor een mooi Groningen? Met deze vragen in het achterhoofd nodigen we je van harte uit voor de bijeenkomst over de omgevingskwaliteit op 25 mei.

24 april 2023

Omgevingswet en ruimtelijke opgaven
Dit voorjaar is duidelijk geworden dat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt. ‘Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit’ is de hoofddoelstelling van de Omgevingswet. Hoe kunnen we zo goed mogelijk inhoud geven aan dit doel? Wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Tim Willems-Kruize zal ons namens het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (Libau) tijdens deze bijeenkomst helpen om inzicht te krijgen in deze vragen. Zijn collega Arnoud Garrelts zal aanvullend een beeld schetsen van de ruimtelijke opgaven die in onze provincie spelen.

Opgave en rol NMG en partners
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de omgevingskwaliteit in Groningen. Ook denken we samen na over de rol van de NMG en netwerkpartners. Wat kunnen we doen om de omgevingskwaliteit te verbeteren en op welke manier kunnen natuur en landschap hier een rol in spelen? Hoe zorgen we voor meer betrokkenheid van de Groningers bij het bewaken van de kwaliteit van hun omgeving?

Praktische informatie
Wanneer: donderdagavond 25 mei 2023, 20:00 – 22:00 (inloop vanaf 19:30)
Waar: Poortershoes, Oosterweg 13, 9724 CA Groningen
Aanmelden: meld je aan via deze link
Deelname is uiteraard gratis, maar aanmelden noodzakelijk, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Vragen? Neem dan contact op met Bas Hollander

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr