Landbouw en Voedsel

Landbouw en Voedsel

Wij streven naar en werken aan een landbouwtransitie in Groningen, waarbij de lokale voedselproductie bijdraagt aan biodiversiteit, gezonde lucht, bodem en wateren en de nodige CO2-reductie. Plantaardig, lokaal, verspillingsvrij en en korte ketens zijn hierbij leidend. 

Wij:

  • Stimuleren de transitie naar een natuurinclusieve landbouw in Groningen door kennisdeling en samenwerkingsprojecten met boeren, overheden en maatschappelijke organisaties.
  • Stimuleren de aanplant van voedselbossen als ultieme vervlechting van duurzame en veerkrachtige voedselproductie, biodiversiteit en vastlegging van CO2.
  • Ondersteunen en begeleiden lokale voedselbosinitiatieven.
  • Ondersteunen het netwerk van buurtmoestuinen in de gemeente Groningen met het netwerk Eetbare Stad Groningen.
  • Stimuleren inwoners, overheden en organisaties hun voedselafdruk te verkleinen en voedselverspilling te verminderen op verschillende manieren.