Vooraf in gesprek: Purified Metal Company

Purified Metal Company

De NMG gaat graag voorafgaand aan een vergunningsaanvraag al met bedrijven in de Eemshaven in gesprek. Zo voorkomen we procedures en zetten we in op minder uitstoot. Dit deden we bijvoorbeeld bij Purified Metal Company.  

 

Begin 2017 bracht GSP ons in contact met Purified Metal Company (PMC). PMC wil in Delfzijl, industrieterrein Oosterhorn, een fabriek bouwen waar oud ijzer, dat is verontreinigd met asbest, kan worden verwerkt. Asbestvezels zijn gevaarlijk: de vezels kunnen worden ingeademd en veroorzaken dan kanker.

Op dit moment wordt asbesthoudend oud ijzer gestort. PMC wil dit oud ijzer verhitten tot 1200 graden Celsius, waardoor de asbestvezels veranderen in ongevaarlijke korrels. Het oude ijzer smelt, de asbestkorrels komen bovendrijven en kunnen worden verwijderd. Het ijzer kan dan worden hergebruikt.

Neegeslagen kwik in oude gasbuizen
PMC wil echter ook oude gastransportbuizen verwerken. In aardgas zit een heel klein beetje kwik. Dat kwik kan, met andere stoffen, neerslaan aan de binnenkant van de buis en komt vrij bij verhitting.

Vergunning voor 11 kilo kwik
PMC had een rookgasreiniging die andere zware metalen goed kon afvangen, maar het grootste deel van de kwik niet: dit zou de schoorsteen uitgaan. Daarom vroeg PMC vergunning voor de uitstoot van 11 kg kwik per jaar. Op grond van de wettelijke normen kon de Omgevingsdienst Groningen hier vergunning voor geven.

Extra filtersysteem en maximale hoeveelheid oude gasbuizen
11 kilo kwik is een enorme toename van de totale uitstoot in Nederland, die nu op ongeveer 1000 kilo per jaar ligt. Door in gesprek te gaan met PMC is een extra filtersysteem aangeschaft en is in de vergunning opgenomen dat slechts de helft van de verwerkte oud ijzer mag bestaan uit oude gasbuizen. Hiermee blijft de uitstoot beperkt tot 3 kilo per jaar.

Storten geen oplossing
Uiteraard blijft kwik een verontreinigende en gevaarlijke stof. Kleine hoeveelheden kwik kunnen al grote gevolgen hebben voor de natuur. Ook drie kilo kwik uitstoot is belastend voor het milieu, maar het blijven storten van verontreinigd oud ijzer met asbest is ook geen duurzame optie. Door onze inspanningen wordt echter 8 kilo uitstoot bespaard, die wel wettelijk toegestaan was. Deze manier van werken zien we dus als heel waardevol. Liever vooraf in gesprek, dan achteraf in procedure.

 

 

Meer informatie? Neem contact op met Erik de Waal

Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen