Geurapp Groningen

Geurapp Groningen

Al jaren ervaren omwonenden rond industriegebied Oosterhorn overlast van stank. Om meldingen hierover te stroomlijnen, gezondheidsrisico’s in beeld te krijgen en grip te krijgen op de overlast heeft de Provincie Groningen in samenwerking met de NMG, de Adviesgroep Geur Delfzijl en de overige deelnemers aan dit project, een app ontwikkeld waarin overlast gemeld kan worden.

Vervolgens krijgt de vermoedelijke veroorzaker een melding. De veroorzaker kan via de app reageren op de melding en inwoners ook vooraf waarschuwen als er geurhinder wordt verwacht. Ook worden resultaten van metingen van de luchtkwaliteit uit een op te zetten meetnet zichtbaar in de app.

Op aandringen van onder andere de NMG heeft de Provincie ook een meetnet opgezet. Het meetnet meet gedurende twee jaar koolmonoxide, roet, fijnstof, koolstof en grof-stof. Ook incidentele piekemissies en processtoringen kunnen worden gemeten. De meetresultaten worden zichtbaar in de app. Uit het eerste roetonderzoek bleek dat er siliciumcarbide vezels in het gebied worden gevonden. De hoeveelheid vezels is erg klein, maar deze vezels lijken op asbest. Of ze gevaarlijk zijn is niet bekend. De Provincie oefent op dit moment druk uit op ESD om ervoor te zorgen dat de uitstoot van de siliciumcarbidevezels stopt.

De app en het meetnet worden allereerst in de Eemsdelta, in en rond Oosterhorn, in een pilot te ontwikkelen en uit te testen. Er wordt samengewerkt met de Natuur en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports en de bewoners, verenigd in de Adviesgroep Geur Delfzijl en omgeving. Ook werken vier industriële bedrijven mee aan de pilot. Deelnemers aan de pilot – dus de toekomstige gebruikers van de app – werken met en testen de app in alle ontwikkelfases.

 

 

Heb je vragen over geurhinder? Neem dan contact op met Erik:

Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen