Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Hoe betrek je als gemeente de omgeving succesvol bij de plannen voor nieuwe zonne- en windparken? Hoe zorg je ervoor dat het parken worden die met, en voor de inwoners worden ontwikkeld? Wat zijn de  tips and tricks voor een succesvol proces dat zorgt voor meer participatie en draagvlak? Daarop geeft de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ antwoord. De handreiking richt zich primair op gemeenten en geeft hen veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en het sturen op lokaal eigendom.  

De uitgave is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen en geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van 28 juli: hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak? De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen nemen de handschoen op en willen daar een belangrijke bijdrage aan leveren; onder andere met de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’.

Handreiking wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Download 'm hier

Een van de voorbeelden in de handreiking is Windpark Nijmegen-Betuwe; waar de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan de wieg heeft gestaan. Daar is zeer waardevolle ervaring opgedaan met het in coöperatief eigendom realiseren van een windpark. Er is een prima relatie opgebouwd met omwonenden, júist ook met aanvankelijke tegenstanders. De gemeente speelde bij aanvang een onontbeerlijke rol. Daarnaast wordt Bronnen van Ons genoemd als goed voorbeeld van een coöperatieve ontwikkelaar en de maatschappelijke tender windenergie als voorbeeld beleid om meer voorwaarden voor inpassing in natuur en landschap en lokaal eigenaarschap te kunnen stellen als lokale overheid.

Gemeente moet regie nemen

Wie de handreiking leest, raakt er van doordrongen dat gemeenten zélf de regie moeten nemen. Ook als de energie-opgave is vastgesteld, is het niet verstandig het participatieproces bij ontwikkelaars neer te leggen. Eerst moeten, samen met de bevolking, randvoorwaarden worden opgesteld, die onder andere tot een afgewogen locatiekeuze kunnen leiden. Tenminste 50% lokaal eigendom is wenselijk en prima mogelijk, zelfs als er nog geen ervaren energiecoöperatie is. Energie Samen en de Natuur en Milieufederaties staan klaar om waar nodig op regionaal en lokaal niveau een helpende hand te bieden. Het toewerken naar Regionale Energiestrategieën de komende tijd biedt kansen. Die moeten dan wel worden benut en dat begint bij een zorgvuldig proces, waarin alle ’stakeholders’ voldoende worden betrokken. Ook hier geld een goed begin is het halve werk: een goed zorgvuldig proces aan de voorkant, voorkomt uitstel en afstel aan de achterkant door onvoldoende participatie en draagvlak en zal daarmee bijdragen aan het broodnodige versnellen van de energietransitie.

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr

06 19433780 m.tijdens@nmfgroningen.nl