Groningen Zoemt

Groningen Zoemt

Begroeide slootkanten, bosjes, bloemrijke akkerranden: de bij krijgt het beter in Groningen. Aan nestgelegenheden en voedselvoorzieningen voor de bij wordt de komende jaren hard gewerkt. Samen met de Provincie Groningen en Landschapsbeheer start de Natuur en Milieufederatie Groningen het project Groningen Zoemt.   

Bermen als belangrijk onderdeel van het ecologisch netwerk, daar gaan we samen met Landschapsbeheer aan werken. Bermen nemen ongeveer twee procent van het landgebruik in beslag in Nederland. Dat kom in de provincie Groningen zou neer op bijna 6000 hectare!

Samen met de Provincie Groningen en de gemeenten in de provincie willen we het percentage ecologisch beheer bermen significant opkrikken en zorgen dat dit langdurig wordt ingezet. Daarvoor focussen we op het aanpakken van heel specifieke problemen die spelen bij de uitvoering hiervan. Denk daarbij aan het afvoeren van maaisel, aanpakken van invasieve exoten en de kennis over ecologisch beheer bij de juiste mensen in de uitvoering krijgen.

 

Zelf aan de slag voor de bij?

Lees hier hoe je bijvriendelijke tuin aanlegt

Het gaat al jaren slecht met de wilde bijen, honingbijen en insecten in Nederland. Dat komt onder andere door een tekort aan voedsel, het gebrek aan goede nestplaatsen en het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw. Al sinds 2012 is de NMG actief bezig om de leefomstandigheden van wilde bijen en honingbijen te verbeteren.

Wil je meer weten over Groningen Zoemt? Neem dan contact op met Jasper!

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr