Deltaplan Biodiversiteit

Deltaplan Biodiversiteit

Het Deltaplan Biodiversiteit is een landelijk initiatief van samenwerkingspartners uit de agrarische sector, natuurorganisaties, wetenschap en bank- en bedrijfsleven. De aanleiding is de achteruitgang van biodiversiteit de afgelopen decennia in het landelijk gebied van Nederland. De NMG zet zich actief in voor de lokale uitwerking van dit plan.

NMG initiatiefnemer in Groningen
In Groningen heeft het NMG het initiatief genomen voor de eerste bestuurlijke gesprekken met Groningse organisaties die een belangrijke rol vervullen in het landelijk gebied voor een lokale uitwerking van het Deltaplan. Besloten is om samen op te trekken. In Groningen lijkt de potentie vooral te liggen in betere afstemming en samenwerking tussen organisaties en het opzetten van een slagvaardig ‘living lab’ gericht op akkerbouw, waar degelijk onderzoek naar landbouwkundige aspecten en ecologische effecten wordt gedaan.

Het doel is om in samenwerking van de initiatiefnemers en andere spelers in het landelijk gebied de biodiversiteit weer te laten floreren en de landbouw te verduurzamen, met een natuurlijker en diverser landschap en een breed aanbod van Nederlandse producten in de supermarkten. De kern van de aanpak is dat iedereen grondgebruikers – zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren – kan stimuleren én waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit.

Meer weten over het Deltaplan Biodiversiteit? Neen dan contact op met Jasper

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr