Bewonersgroepen ondersteunen bij ruimtelijke energieplannen

Bewonersgroepen ondersteunen bij ruimtelijke energieplannen

In 2018 werden zijn in de omgeving van Geefsweer en Oudeschip twee vergunningsverleningstrajecten afgerond om windparken te ontwikkelen. Dat betekent een grote ruimtelijke verandering voor omwonenden. De afgelopen jaren zat de NMG twee klankbordgroepen voor om ervoor te zorgen dat de bewoners uit de omgeving goed op de hoogte bleven over de ontwikkelingen.

Door onze ervaring in het begeleiden van groepen bewoners en onze expertise op het gebied van windenergie heeft de Provincie de NMG benaderd de bewoners die zitting namen in de klankbordgroepen te ondersteunen en de klankbordgroep voor te zitten. De NMG probeert ondanks de gevoeligheden rondom windenergie door constructieve gesprekken tot goede oplossingen te komen voor de omgeving rondom de windparken.

Gebiedsfonds
Behalve het informeren en ondersteunen van de deelnemers, zijn we ook met hen om tafel gegaan en hebben we met hen een goede opzet en verdeling voor het gebiedsfonds ontworpen.

Over het gebiedsfonds
In 2014 is het beleidskader ‘Sanering en opschaling, gebiedsfonds en participatie’ voor windparken vastgesteld. Op grond van dit beleid vraagt de provincie aan de ontwikkelaars van nieuwe windparken om geld in een Windfonds te stoppen, om solitaire (losse) windturbines elders in de provincie te verwijderen en om afspraken te maken over de tijdelijkheid van een windpark.

Aan de ontwikkelaars wordt tevens een vergoeding gevraagd van €1.050 per MW per jaar. Deze jaarlijkse vergoeding wordt in een gebiedsfonds gestopt en komt vervolgens ten goede aan het gebied en haar bewoners.

Meer weten over de ondersteuning van bewonersgroepen? Neem dan contact op met Merijn

Profiel Merijn de Jong

Merijn de Jong

Projectmedewerker energietransitie en duurzaamheid; werkdagen: ma t/m vr