Zoemen tussen de bloemen

3 april 2017

Zoemen tussen de bloemen

Zaaien voor de bijen op de Landelijke Zaaidag

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland; ze hebben uw hulp nodig. De Bijenstichting roept daarom particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om zaterdag 22 april, op de Dag van de Aarde, bloemenzaden te zaaien zodat er in de zomer één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Belang van bijen
Bijen zijn als bestuivende insecten onmisbaar voor het voortbestaan van planten en gewassen en dus ook voor de mens. Veel bijensoorten worden echter met uitsterven bedreigd. Naast bescherming tegen schadelijke bestrijdingsmiddelen hebben bijen veel baat bij een groter en gevarieerder voedselaanbod van nectar en stuifmeel.

Eén van de conclusies die ecoloog en hoogleraar Functionele Biodiversiteit Koos Biesmeier stelt na afloop van het VN congres in 2016: “Ik hoop dat mensen zich bewust worden van het belang van bijen en in steden vaker letterlijk de bloemetjes buiten zetten. Tuinen en balkons met bloemen kunnen bijen zeker helpen om meer voedsel te vinden”, zegt hij.

Door op de Landelijke Zaaidag van zaterdag 22 april geschikt bloemenzaad te zaaien, kan iedereen de bijen dus een handje helpen.

Plekken om te zaaien
Er kan gezaaid worden in eigen tuin of balkon, schooltuin, openbaar groen, stroken agrarische grond of op braakliggende terreinen. De Bijenstichting hoort graag waar u gaat zaaien, dit kunt u doorgeven middels dit formulier op de website. Tevens kunt u daar een poster downloaden om op te hangen en u kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven over deze landelijke zaaidag.

Bijvriendelijke tuin
De Natuur en Milieufederatie Groningen zet zich al een aantal jaren in om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Zo organiseerden we in 2012 het project Groningen Zoemt. Door het organiseren van verschillende activiteiten werden Stadjers enthousiast gemaakt om bijen te helpen. Voor Groningen Zoemt ontwikkelden we de Bijvriendelijke Plantenkalender en de Bijenzoekkaart; documenten die u kunnen helpen om uw tuin bijvriendelijk te maken.

Wie meer wil weten over bijen en hun leefomgeving kan op 9 en 10 juni 2017 terecht in Frederiksoord, waar IVN Westerveld het tweedaags symposium ‘Bijen, bermen en biodiversiteit’ organiseert. Bekijk de Groene agenda voor meer informatie.

Bron: www.bijenlint.nl